Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Nathorst, A.G. 1905: Svenska växtnamn.
2:e uppl, P.A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm


Kopplade växtnamn  som börjar på  W [6]
 W 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Wahlbergella  Fr. fjällklättssläktet
Wahlbergella affinis  (Fr.) Fr.
Wahlbergella apetala  (L.) Fr.
Woodsia alpina  (Bolton) Gray dvärgbräken
Woodsia glabella  Richardson polarbräken
Woodsia ilvensis  (L.) R.Br. hällebräken