Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Nathorst, A.G. 1905: Svenska växtnamn.
2:e uppl, P.A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm


Kopplade växtnamn  som börjar på  V [100]
 V 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Vaccinium  L. lingonsläktet
Vaccinium microcarpum  (Rupr.) Schmalh. dvärgtranbär
Vaccinium myrtillus  L. blåbär
Vaccinium oxycoccos  L. tranbär, vanligt tranbär
Vaccinium uliginosum  L. odon
Vaccinium vitis-idaea  L. lingon
Vahlodea  Fr. lapptåtelsläktet
Vahlodea atropurpurea  (Wahlenb.) Hartm. lapptåtel
Valeriana dioica  L. småvänderot
Valeriana officinalis  L. vanlig vänderot, vänderot
Valerianaceae   vänderotsfamiljen
Valerianella  Mill. vårsallatssläktet
Valerianella locusta  (L.) Laterr. vårsallat
Valerianella rimosa  Bastard åkerklynne
Verbascum  L. kungsljussläktet
Verbascum densiflorum  Bertol. praktkungsljus
Verbascum lychnitis  L. grenkungsljus
Verbascum nigrum  L. grönkungsljus
Verbascum phlomoides  L. storblommigt kungsljus
Verbascum thapsiforme  Schrad.
Verbascum thapsus  L. kungsljus, vanligt kungsljus
Verbena  L. järnörtssläktet
Verbena officinalis  L. jernört, järnört
Verbenaceae   järnörtsfamiljen
Veronica agrestis  L. åkerärenpris
Veronica alpina  L. fjällärenpris
Veronica anagallis-aquatica  L. vattenärenpris
Veronica aquatica  Bernh.
Veronica arvensis  L. fältärenpris
Veronica beccabunga  L. bäckgröna
Veronica borealis  (Laest.) Neuman
Veronica catenata  Pennell smalbladig vattenärenpris
Veronica chamaedrys  L. teärenpris, ögon blå
Veronica fruticans  Jacq. klippärenpris
Veronica hederifolia  L. refärenpris
Veronica longifolia  L. strandärenpris
Veronica montana  L. skogsärenpris
Veronica officinalis  L. äkta ärenpris, ärenpris
Veronica opaca  Fr. mörk ärenpris
Veronica peregrina  L. flyttärenpris
Veronica persica  Poir. trädgårdsärenpris
Veronica polita  Fr. glansärenpris
Veronica scutellata  L. dyärenpris
Veronica serpyllifolia  L. majärenpris
Veronica serpyllifolia ssp. humifusa  (Dicks.) Syme nordärenpris
Veronica spicata  L. axärenpris
Veronica triphyllos  L. klibbärenpris
Veronica verna  L. vårärenpris
Viburnum lantana  L. parkolvon
Viburnum opulus  L. lundolvon, olvon
Viburnum opulus 'Roseum'   snöboll
Vicia  L. vickersläktet
Vicia angustifolia  L.
Vicia cassubica  L. backvicker
Vicia cracca  L. kråkvicker
Vicia dumetorum  L. buskvicker
Vicia faba  L. bondböna
Vicia hirsuta  (L.) Gray duflins
Vicia lathyroides  L. vårvicker
Vicia pisiformis  L. ärtvicker
Vicia sativa  L. fodervicker, vicker
Vicia sativa ssp. nigra  (L.) Ehrh. sommarvicker
Vicia sepium  L. häckvicker, tranvicker
Vicia silvatica  orth. var.
Vicia sylvatica  L. skogsvicker
Vicia tenuifolia  Roth luktvicker
Vicia tetrasperma  (L.) Schreb. sparflins
Vicia villosa  Roth luddvicker
Vinca  L. singrönssläktet
Vinca minor  L. singrön, trädgårdsvintergröna, vintergröna
Vincetoxicum  Wolf tulkörtssläktet
Viola  L. violsläktet
Viola alba  Besser silferviol
Viola arvensis  Murray åkerviol
Viola biflora  L. fjällviol
Viola canina  L. hundviol
Viola canina ssp. montana  (L.) Hartm. norrlandsviol
Viola collina  Besser bergviol
Viola elatior  Fr. storviol
Viola epipsila  Ledeb. mossviol
Viola hirta  L. buskviol
Viola mirabilis  L. underviol
Viola odorata  L. luktviol
Viola palustris  L. kärrviol
Viola pumila  Chaix dvärgviol
Viola reichenbachiana  Boreau skogsviol
Viola riviniana  Rchb. lundviol
Viola rupestris  F.W.Schmidt sandviol
Viola selkirkii  Goldie skuggviol
Viola silvestris  orth. var.
Viola stagnina  Kit. strandviol
Viola tricolor  L. styfmorsviol
Viola uliginosa  Besser sumpviol
Violaceae   violfamiljen
Viscaceae   mistelfamiljen
Viscum album  L. mistel
Vitaceae   vinfamiljen
Vitis  L. vinsläktet
Vitis vinifera  L. vin, vinranka
Vulpia bromoides  (L.) Gray svanssvingel