Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Nathorst, A.G. 1905: Svenska växtnamn.
2:e uppl, P.A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm


Kopplade växtnamn  som börjar på  U [17]
 U 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Ulex  L. ärttörnsläktet
Ulmaceae   almfamiljen
Ulmus campestris  auct. non L.
Ulmus glabra  Huds. alm, vanlig alm
Ulmus laevis  Pall. vresalm
Ulmus minor  Mill. lundalm
Ulmus montana  With.
Ulmus pedunculata  Foug.
Urtica dioica  L. brännässla
Urtica urens  L. etternässla
Urticaceae   nässelfamiljen
Utricularia  L. blåsörtssläktet
Utricularia australis  R.Br. glesbladig blåsört
Utricularia intermedia  Hayne mellanblåsört
Utricularia minor  L. liten blåsört
Utricularia neglecta  Lehm.
Utricularia vulgaris  L. kristallblad, stor blåsört