Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Småtryck/Broschyr)
Johansson, K. 1914: D. B. W:s trädgård.
Visby


Kopplade växtnamn  som börjar på  T [6]
 T 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Taxus baccata 'Fastigiata'  
Taxus baccata 'Procumbens'  
Taxus hibernica  Loudon
Tilia americana  L.
Tilia platyphyllos 'Aspleniifolia'  
Tilia x vulgaris  Hayne