Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Småtryck/Broschyr)
Johansson, K. 1914: D. B. W:s trädgård.
Visby


Kopplade växtnamn  som börjar på  F [7]
 F 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Fagus silvatica  orth. var.
Fagus sylvatica var. atropurpurea  (Kirchn.) auct.
Fraxinus angustifolia  Vahl
Fraxinus excelsior 'Aurea'  
Fraxinus excelsior f. diversifolia  (Aiton) Lingelsh.
Fraxinus excelsior f. pendula  (Aiton) Svenss.
Fraxinus juglandifolia  Lam.