Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Webbsida)
Svensk författningssamling 2007: Artskyddsförordning; utfärdad den 8 november 2007.
SFS 2007:845: Regeringen

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845


Kopplade växtnamn  som börjar på  V [16]
 V 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Verbascum densiflorum  Bertol.
Verbascum lychnitis  L.
Vicia dumetorum  L.
Vicia pisiformis  L.
Vincetoxicum pannonicum  (Borhidi) Holub A  V 
Viola alba  Besser
Viola athois  W.Becker A  V 
Viola cazorlensis  Gand. A  V 
Viola collina  Besser
Viola delphinantha  Boiss.
Viola elatior  Fr.
Viola hispida  Lam. A  V 
Viola jaubertiana  Marès & Vigin. A  V 
Viola paradoxa  Lowe A  V 
Viola rupestris ssp. relicta  Jalas
Viscum album  L.