Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Webbsida)
Svensk författningssamling 2007: Artskyddsförordning; utfärdad den 8 november 2007.
SFS 2007:845: Regeringen

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845


Kopplade växtnamn  som börjar på  T [14]
 T 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Tanacetum ptarmiciflorum  (Webb & Berthel.) Sch.Bip. A  E  V 
Taraxacum austrinum  G.E.Haglund A  V 
Taraxacum crocodes  Dahlst. A  V 
Taxus baccata  L.
Tephroseris integrifolia  (L.) Holub
Tephroseris longifolia ssp. moravica  Holub A  E  V 
Tephroseris palustris  (L.) Fourr.
Thorella verticillato-inundata  (Thore) Briq.
Tragopogon crocifolius  L.
Tragopogon dubius  Scop.
Trichomanes speciosum  Willd.
Trifolium alpestre  L.
Trisetum subalpestre  (Hartm.) Neuman A  V 
Trollius europaeus  L.