Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Webbsida)
Svensk författningssamling 2007: Artskyddsförordning; utfärdad den 8 november 2007.
SFS 2007:845: Regeringen

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845


Kopplade växtnamn  som börjar på  O [24]
 O 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Oenanthe conioides  Lange A  V 
Oenanthe divaricata  (R.Br.) Mabb. non E.Simon A  V 
Oenanthe fistulosa  L.
Oenanthe lachenalii  C.C.Gmel.
Ononis spinosa ssp. maritima  (Dumort.) P.Fourn.
Onopordum carduelium  Bolle A  E  V 
Onopordum nogalesii  Svent. A  E  V 
Ophrys argolica  H.Fleischm.
Ophrys insectifera  L.
Ophrys kotschyi  H.Fleischm. & Soó A  V 
Ophrys lunulata  Parl.
Ophrys x melitensis  (Salk.) Devillers-Tersch. & Devillers A  V 
Orchis mascula  (L.) L.
Orchis militaris  L.
Orchis scopulorum  Summerh.
Orchis spitzelii  W.D.J.Koch A  V 
Orobanche  L.
Orobanche alba  Willd.
Orobanche elatior  Sutton
Orobanche minor  Sm.
Orobanche purpurea  Jacq. E  V 
Orobanche reticulata  Wallr.
Osmunda regalis  L.
Oxytropis pilosa  (L.) DC.