Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Webbsida)
Svensk författningssamling 2007: Artskyddsförordning; utfärdad den 8 november 2007.
SFS 2007:845: Regeringen

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845


Kopplade växtnamn  som börjar på  N [21]
 N 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Najas flexilis  (Willd.) Rostk. & W.L.E.Schmidt
Narcissus asturiensis  (Jord.) Pugsley
Narcissus calcicola  Mendonça
Narcissus cyclamineus  DC.
Narcissus fernandesii  Pedro
Narcissus humilis  (Cav.) Traub A  V 
Narcissus longispathus  Pugsley A  V 
Narcissus nevadensis  Pugsley A  V 
Narcissus pseudonarcissus ssp. nobilis  (Haw.) A.Fern.
Narcissus scaberulus  Henriq.
Narcissus triandrus  L.
Narcissus triandrus ssp. capax  (Salisb.) D.A.Webb A  V 
Narcissus viridiflorus  Schousb. A  V 
Narthecium ossifragum  (L.) Huds.
Naufraga balearica  Constance & Cannon A  V 
Neotinea ustulata  (L.) R.M.Bateman & al.
Neottia cordata  (L.) Rich.
Neottia nidus-avis  (L.) Rich.
Neottia ovata  (L.) Bluff & Fingerh.
Nepeta cataria  L.
Nostoc zetterstedtii  Bornet & Flahault