Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Webbsida)
Svensk författningssamling 2007: Artskyddsförordning; utfärdad den 8 november 2007.
SFS 2007:845: Regeringen

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845


Kopplade växtnamn  som börjar på  L [24]
 L 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Lactuca watsoniana  Trel. A  V 
Lamyropsis microcephala  (Moris) Dittrich & Greuter A  E  V 
Laserpitium longiradium  Boiss. A  V 
Lathyrus sphaericus  Retz.
Lathyrus tuberosus  L.
Leontodon boryi  DC. A  E  V 
Leontodon microcephala  (DC.) Boiss. A  E  V 
Leontodon saxatilis  Lam.
Leontodon siculus  (Guss.) Nyman A  E  V 
Letharia vulpina  (L.) Hue
Leucojum nicaeense  Ardoino
Leuzea longifolia  Hoffmanns. & Link A  E  V 
Ligularia sibirica  (L.) Cass. A  U  V 
Limonium humile  Mill.
Limonium vulgare  Mill.
Liparis loeselii  (L.) Rich.
Lithodora nitida  (Ern) R.Fern. A  E  V 
Luronium natans  (L.) Raf.
Luzula arctica  Blytt
Luzula sylvatica  (Huds.) Gaudin
Lycopodiaceae  
Lycopodiella  Holub
Lycopodium  L.
Lycopodium complanatum ssp. chamaecyparissus  (Mutel) Celak. A  V