Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Webbsida)
Svensk författningssamling 2007: Artskyddsförordning; utfärdad den 8 november 2007.
SFS 2007:845: Regeringen

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845


Kopplade växtnamn  som börjar på  K [3]
 K 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Kickxia elatine  (L.) Dumort.
Koeleria grandis  Gorski A  V 
Koeleria macrantha  (Ledeb.) Schult.