Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Webbsida)
Svensk författningssamling 2007: Artskyddsförordning; utfärdad den 8 november 2007.
SFS 2007:845: Regeringen

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845


Kopplade växtnamn  som börjar på  J [3]
 J 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Juncus anceps  Laharpe A  V 
Jurinea cyanoides  (L.) Rchb. A  E  V 
Jurinea fontqueri  Cuatrec. A  E  V