Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Webbsida)
Svensk författningssamling 2007: Artskyddsförordning; utfärdad den 8 november 2007.
SFS 2007:845: Regeringen

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845


Kopplade växtnamn  som börjar på  I [10]
 I 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Illecebrum verticillatum  L.
Inula ensifolia  L.
Inula x vrabelyiana  A.Kern.
Iris pseudacorus  L.
Iris spuria  L.
Isoetes azorica  Milde A  V 
Isoetes boryana  Durieu A  V 
Isoetes malinverniana  Ces. & De Not.
Isoplexis chalcantha  Svent. & O'Shan. A  V 
Isoplexis isabellina  (Webb & Berthel.) Masf. A  V