Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Webbsida)
Svensk författningssamling 2007: Artskyddsförordning; utfärdad den 8 november 2007.
SFS 2007:845: Regeringen

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845


Kopplade växtnamn  som börjar på  G [21]
 G   x 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Gagea villosa  (M.Bieb.) Sweet
Galeopsis angustifolia  Hoffm.
Genista anglica  L.
Genista germanica  L. tagginst, tysk ginst
Gentiana pneumonanthe  L.
Gentiana purpurea  L.
Gentianella amarella  (L.) Börner
Gentianella aurea  (L.) Harry Sm.
Gentianella baltica  (Murb.) Börner
Gentianella campestris  (L.) Börner
Gentianella campestris var. islandica  (Murb.) Harry Sm.
Gentianella uliginosa  (Willd.) Börner
Geranium palustre  L.
Glaucium flavum  Crantz
Goodyera macrophylla  Lowe A  V 
Goodyera repens  (L.) R.Br.
Gymnadenia conopsea  (L.) R.Br.
Gymnadenia conopsea ssp. densiflora  (Wahlenb.) K.Richt.
Gymnadenia nigra  (L.) Rchb.f.
Gymnadenia odoratissima  (L.) Rich.
x Gymnigritella runei  Teppner & E.Klein A  V