Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Webbsida)
Svensk författningssamling 2007: Artskyddsförordning; utfärdad den 8 november 2007.
SFS 2007:845: Regeringen

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845


Kopplade växtnamn  som börjar på  E [18]
 E 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Echium candicans  L.f. E  V 
Echium gentianoides  Coincy A  E  V 
Echium russicum  J.F.Gmel. A  E  V 
Epipactis atrorubens  (Hoffm.) Besser
Epipactis helleborine  (L.) Crantz
Epipactis palustris  (L.) Crantz
Epipactis phyllanthes  G.E.Sm. A  V 
Epipogium aphyllum  Sw.
Equisetum telmateia  Ehrh.
Erica tetralix  L.
Erigeron frigidus  DC. A  E  V 
Eryngium alpinum  L.
Eryngium maritimum  L.
Eryngium viviparum  J.Gay A  V 
Euphrasia rostkoviana ssp. fennica  (Kihlm.) Karlsson A  V 
Euphrasia rostkoviana ssp. rostkoviana   A  V 
Euphrasia salisburgensis var. schoenicola  Yeo A  V 
Euphrasia stricta var. suecica  (Wettst.) Karlson A  V