Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Webbsida)
Svensk författningssamling 2007: Artskyddsförordning; utfärdad den 8 november 2007.
SFS 2007:845: Regeringen

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845


Kopplade växtnamn  som börjar på  D [28]
 D 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Dactylorhiza incarnata  (L.) Soó
Dactylorhiza incarnata ssp. cruenta  (O.F.Müll.) P.D.Sell
Dactylorhiza incarnata var. ochroleuca  (Boll) Hyl.
Dactylorhiza maculata  (L.) Soó
Dactylorhiza maculata ssp. ericetorum  (E.F.Linton) P.F.Hunt & Summerh.
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii  (Druce) Hyl.
Dactylorhiza majalis  (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh.
Dactylorhiza majalis ssp. elatior  (Fr.) M.Hedrén & H.A.Pedersen
Dactylorhiza majalis ssp. lapponica  (Hartm.) H.Sund. A  V 
Dactylorhiza majalis ssp. sphagnicola  (Höppner) H.A.Pedersen & Hedrén
Dactylorhiza sambucina  (L.) Soó
Dactylorhiza viridis  (L.) R.M.Bateman& al.
Daphne arbuscula  Celak.
Daphne mezereum  L.
Daphne petraea  Leybold
Daphne rodriguezii  Texidor A  V 
Delphinium caseyi  B.L.Burtt A  V 
Dianthus arenarius  L.
Dianthus armeria  L.
Dianthus superbus  L.
Diplazium sibiricum  (Kunze) Sa.Kurata
Draba cacuminum  E.Ekman
Draba subcapitata  Simmons
Dracaena draco  (L.) L.
Dracocephalum ruyschiana  L.
Dracocephalum thymiflorum  L.
Dryopteris corleyi  Fraser-Jenk. A  V 
Dryopteris fragrans  (L.) Schott