Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Liljeblad, S. 1792: Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.
Joh. Edmans Enka, Upsala


Kopplade växtnamn  som börjar på  Z [6]
 Z 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Zannichellia  L. vatnserfva
Zannichellia palustris  L. vatnserfva
Zea  L. mays, turkiskt hvete
Zea mays  L. mays A  V 
Zostera  L. hafsslånga
Zostera marina  L. hafsslånga A  V