Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Liljeblad, S. 1792: Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.
Joh. Edmans Enka, Upsala


Kopplade växtnamn  som börjar på  X [4]
 X 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Xanthium  L. gullfrö
Xanthium strumarium  L. gullfrö A  V 
Xanthoria candelaria  (L.) Th.Fr. ljuslaf
Xanthoria parietina  (L.) Th.Fr. vägglaf