Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Liljeblad, S. 1792: Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.
Joh. Edmans Enka, Upsala


Kopplade växtnamn  som börjar på  W [2]
 W 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Woodsia alpina  (Bolton) Gray yfver-ödleris
Woodsia ilvensis  (L.) R.Br. bräkenödleris