Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Liljeblad, S. 1792: Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.
Joh. Edmans Enka, Upsala


Kopplade växtnamn  som börjar på  V [75]
 V 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Vaccinium  L. lingonris
Vaccinium myrtillus  L. blåbärsris A  V 
Vaccinium oxycoccos  L. tranbär A  V 
Vaccinium uliginosum  L. odon
Vaccinium vitis-idaea  L. lingon A  V 
Valeriana  L. vänört
Valeriana dioica  L. tvåbyggarevänört A  V 
Valeriana locusta  L. A  V 
Valeriana officinalis  L. stolt vänört, venderot A  V 
Valerianella locusta  (L.) Laterr. vinterrapuntsel, vintervänört
Vallisneria  L. spiralört
Vallisneria spiralis  L. spiralört
Verbascum  L. kongsljus
Verbascum lychnitis  L. hvitkongsljus
Verbascum nigrum  L. brunkongsljus
Verbascum thapsus  L. gulkongsljus
Verbena  L. jernört
Verbena officinalis  L. jernört
Veronica  L. veka, ärenpris
Veronica agrestis  L. åkerveka A  V 
Veronica alpina  L. fjällveka
Veronica anagallis  auct. A  V 
Veronica anagallis-aquatica  L. paddveka
Veronica arvensis  L. renveka A  V 
Veronica beccabunga  L. bäckbunga A  V 
Veronica chamaedrys  L. théveka A  V 
Veronica hederaefolia  ortogr. var.
Veronica hederifolia  L. refveka
Veronica longifolia  L. långveka
Veronica officinalis  L. ärenpris A  V 
Veronica peregrina  L. flyttveka
Veronica scutellata  L. dyveka A  V 
Veronica serpyllifolia  L. majveka A  V 
Veronica spicata  L. axveka A  V 
Veronica triphyllos  L. 3bladig veka A  V 
Veronica verna  L. vårveka A  V 
Viburnum  L. olvon
Viburnum opulus  L. olvon A  V 
Viburnum opulus 'Roseum'   snöbollar
Vicia  L. vicker
Vicia biennis  L. högvicker A  V 
Vicia cassubica  L. kassubisk vicker
Vicia cracca  L. kråkärter
Vicia dumetorum  L. lundvicker
Vicia faba  L. bönor, välsk-vicker A  V 
Vicia faba var. equina  (Medik.) Pers.
Vicia faba Equina-Gruppen   hästbönor
Vicia hirsuta  (L.) Gray dufvelins
Vicia lathyroides  L. gigalsvicker
Vicia sativa  L. åkervicker
Vicia sativa var. nigra  L.
Vicia sepium  L. tranärter
Vicia sylvatica  L. skogsvicker
Vicia tetrasperma  (L.) Schreb. smålins
Vincetoxicum hirundinaria  Medik. tulkört
Viola  L. fiolblommor
Viola biflora  L. fjällfiol
Viola canina  L. skogsfiol A  V 
Viola canina ssp. montana  auct. non (L.) Hartm. bergfiol
Viola hirta  L. buskfiol
Viola mirabilis  L. underfiol
Viola montana  auct. non L.
Viola odorata  L. äkta fiol A  V 
Viola palustris  L. kärrfiol
Viola tricolor  L. styfmorsfiol A  V 
Viola tricolor var. bicolor  Lilj.
Viscaria alpina  (L.) G.Don fjäll-lyst
Viscaria vulgaris  Bernh. tjärblomster
Viscum  L. mistel
Viscum album  L. mistel fogellim A  V 
Vitis  L. vinträd
Vitis apyrena  Roem. & Schult.
Vitis vinifera  L. vinträd russin
Vitis vinifera 'Korinthiaki'   korinter
Vulpicida juniperinus  (L.) J.-E.Mattsson & M.J.Lai gul enlaf