Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Liljeblad, S. 1792: Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.
Joh. Edmans Enka, Upsala


Kopplade växtnamn  som börjar på  S [247]
 S 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Sagina nodosa  L. knylspergel
Sagina revelieri  Jord. & Fourr. flockspergel
Sagina saginoides  (L.) H.Karst. fetspergel
Sagittaria  L. pilört
Sagittaria sagittifolia  L. pilört
Salicornia  L. sodaört
Salicornia europaea  L. sodaört
Salicornia herbacea  (L.) L. A  V 
Salix  L. pihl, vide
Salix alba  L. hvitpihl A  V 
Salix amygdalina  L.
Salix arbuscula  L. buskpihl
Salix arenaria  L.
Salix aurita  L. vekpihl
Salix caprea  L. sälg A  V 
Salix cinerea  L. gråpihl A  V 
Salix x fragilis  L. grönpihl, pihl A  V 
Salix glauca  L. sevepihl
Salix hastata  L. jämnpihl
Salix herbacea  L. dvärgpihl
Salix incubacea  L.
Salix lanata  L. ullpihl
Salix lapponum  L. lapp-pihl
Salix myrsinites  L. blåpihl
Salix myrtilloides  L. myrpihl
Salix pentandra  L. jolsterpihl A  V 
Salix purpurea  L. rödpihl A  V 
Salix repens  L. kryppihl, liggpihl
Salix repens ssp. argentea  E.G. & A.Camus sandpihl
Salix reticulata  L. nätpihl
Salix rosmarinifolia  L. rosmarinpihl
Salix triandra  L. fagerpihl
Salix viminalis  L. korgpihl A  V 
Salsola  L. sodaörter
Salsola kali  L. saltört A  V 
Salvia  L. salvia
Salvia officinalis  L. tysk salvia A  V 
Salvia pratensis  L. ängsalvia
Salvia verticillata  L. kranssalvia
Sambucus  L. fläder, hyll
Sambucus ebulus  L. sommarhyll A  V 
Sambucus nigra  L. fläder A  V 
Samolus  L. samosört
Samolus valerandi  L. samosört
Sanguisorba  L. blodtopper
Sanguisorba minor  Scop. salsofi
Sanguisorba officinalis  L. blodtopper A  V 
Sanicula europaea  L. läkört A  V 
Saponaria  L. såpört
Saponaria officinalis  L. såpört A  V 
Satureja  L. kyndel
Satureja hortensis  L. kyndel A  V 
Satyrium albidum  L.
Satyrium nigrum  L.
Satyrium repens  L.
Satyrium viride  L.
Saussurea alpina  (L.) DC. fjällskära
Saxifraga  L. stenbräcka
Saxifraga adscendens  L. bergstenbräcka
Saxifraga aizoides  L. knoppstenbräcka
Saxifraga cernua  L. lökstenbräcka
Saxifraga cespitosa  L. tufstenbräcka
Saxifraga cotyledon  L. stor stenbräcka
Saxifraga granulata  L. allmän stenbräcka
Saxifraga hirculus  L. gul stenbräcka
Saxifraga hypnoides  L. vek stenbräcka
Saxifraga oppositifolia  L. blå stenbräcka
Saxifraga petraea  auct. non L.
Saxifraga rivularis  L. bäckstenbräcka
Saxifraga tridactylites  L. backstenbräcka
Scabiosa  L. vädd
Scabiosa arvensis  L. A  V 
Scabiosa columbaria  L. fältvädd A  V 
Scabiosa succisa  L. A  V 
Scandix  L. kyrfvel
Scandix anthriscus  L.
Scandix cerifolium  L. A  V 
Scandix odorata  L. A  V 
Scandix pecten  ortogr. var.
Scandix pecten-veneris  L. kamkyrfvel
Scheuchzeria  L. schevchzerört
Scheuchzeria palustris  L. schevchzerört
Schoenoplectus lacustris  (L.) Palla sjösäf
Schoenus  L. ag
Schoenus albus  L. A  V 
Schoenus ferrugineus  L. axag
Schoenus fuscus  L.
Schoenus mariscus  L. A  V 
Schoenus nigricans  L. knappag
Scirpus  L. säf
Scirpus acicularis  L.
Scirpus caespitosus  ortogr. var. A  V 
Scirpus lacustris  L. A  V 
Scirpus maritimus  L. A  V 
Scirpus palustris  L. A  V 
Scirpus setaceus  L.
Scirpus sylvaticus  L. skogssäf A  V 
Scleranthus  L. knafvel
Scleranthus annuus  L. tandknafvel
Scleranthus perennis  L. fältknafvel
Scolochloa festucacea  (Willd.) Link hvasståtel
Scorzonera  L. skorsonérört
Scorzonera hispanica  L. spansk skorsonérört A  V 
Scorzonera humilis  L. svensk skorsonérört A  V 
Scorzoneroides autumnalis  (L.) Moench höst-äggblomster
Scrophularia  L. flenört
Scrophularia nodosa  L. knölig flenört A  V 
Scrophularia vernalis  L. majflenört
Scutellaria  L. luck, luckört
Scutellaria galericulata  L. gallerluck
Scutellaria hastifolia  L. spjutluck
Secale  L. råg
Secale cereale  L. råg A  V 
Secale cereale var. hibernum  ortogr. var.
Secale cereale var. hybernum  Aiton vinterråg
Secale cereale var. vernum  L. vårråg
Sedum  L. knoppar
Sedum acre  L. fetknoppar A  V 
Sedum album  L. hvitknoppar
Sedum annuum  L. småknoppar
Sedum reflexum  L.
Sedum rupestre  L. bergknoppar A  V 
Sedum sexangulare  L. kantknoppar
Selaginella selaginoides  (L.) Schrank & Mart. hårlummer
Selinum  L. mosserot
Selinum carvifolia  (L.) L. ängsmosserot
Sempervivum  L. semperviv, taklök
Sempervivum tectorum  L. taklök
Senecio  L. boört
Senecio alpinus  auct. non (L.) Scop. T  V 
Senecio elegans  L. skön boört
Senecio erucifolius  L.
Senecio jacobaea  L.
Senecio paludosus  L.
Senecio sylvaticus  L. skogsboört
Senecio viscosus  L. gårdboört
Senecio vulgaris  L. allmän boört, crucifixört, stenört A  V 
Serapias  L. serapias
Serapias ensifolia  (L.f.) Murray
Serapias latifolia  (L.) Huds.
Serapias longifolia  (L.) L.
Serapias rubra  L.
Serratula  L. skära
Serratula alpina  L.
Serratula arvensis  L. A  V 
Serratula tinctoria  L. ängskära A  V 
Seseli libanotis  (L.) W.D.J.Koch hvit säfferot
Sesleria uliginosa  Opiz blåelfving, elfdanse, elfexing
Setaria viridis  (L.) P.Beauv. hundhirs
Sherardia  L. scherardsört
Sherardia arvensis  L. scherardsört A  V 
Sibbaldia  L. sibbaldsört
Sibbaldia procumbens  L. sibbaldsört
Silene  L. silén
Silene acaulis  (L.) Jacq. fiällsilen
Silene dioica  (L.) Clairv. hassel-lysa
Silene noctiflora  L. nattsilen
Silene nutans  L. äng-silen
Silene wahlbergella  Chowdhuri lapplyst
Silene viscosa  (L.) Pers. klibbpungar
Silene vulgaris  (Moench) Garcke harpungar
Silybum marianum  (L.) Gaertn. marientistel
Sinapis  L. senap
Sinapis alba  L. hvitsenap A  V 
Sinapis arvensis  L. åkersenap A  V 
Sinapis nigra  L. A  V 
Sison inundatum  L.
Sisymbrium  L. simber
Sisymbrium amphibium  L.
Sisymbrium amphibium var. aquaticum  L.
Sisymbrium amphibium var. palustre  L.
Sisymbrium arenosum  L.
Sisymbrium irio  L. kål-simber
Sisymbrium nasturtium  auct. A  V 
Sisymbrium officinale  (L.) Scop. gårdsrym
Sisymbrium sophia  L. A  V 
Sisymbrium supinum  L.
Sisymbrium sylvestre  L.
Sium  L. strätta
Sium angustifolium  L.
Sium latifolium  L. vatnsträtta
Sium sisarum  L. sockerrot A  V 
Solanum  L. potatoës, qvesved
Solanum dulcamara  L. besksöt qvesved
Solanum nigrum  L. svartqvesved
Solanum tuberosum  L. potatoës
Solidago  L. gullris
Solidago virgaurea  L. gullris A  V 
Sonchus  L. fettistel, sonke
Sonchus alpinus  L. A  V 
Sonchus arvensis  L. fetsonke
Sonchus oleraceus  L. mjölksonke
Sonchus sibiricus  L.
Sorbus  L. rönn
Sorbus aucuparia  L. rönn A  V 
Sorbus hybrida  L. oxelrönn
Sorbus intermedia  (Ehrh.) Pers. oxel
Sparganium  L. träggjan
Sparganium erectum  L. rakträggjan A  V 
Sparganium gramineum  Georgi flotaträggjan
Sparganium natans  Fr. non L. A  V 
Spartium scoparium  L.
Spergula  L. spergel
Spergula arvensis  L. åkerspergel A  V 
Spergula nodosa  L.
Spergula saginoides  L.
Spergula subulata  Sw.
Spergularia rubra  (L.) J.Presl & C.Presl röd sandört
Sphagnum  L. rödmossa
Sphagnum palustre  L. hvitmossa, rödmossa A  V 
Spinacia  L. spenat
Spinacia oleracea  L. spenat A  V 
Spiraea  L. spirer
Spiraea filipendula  L. A  V 
Spiraea salicifolia  L. buskspirer
Spiraea ulmaria  L. A  V 
Spirodela polyrrhiza  (L.) Schleid. storandmat
Stachys  L. knyler
Stachys alpina  L. bergknyler
Stachys arvensis  (L.) L. åkerknyler
Stachys palustris  L. svinknyler
Stachys sylvatica  L. skogsknyler A  V 
Statice armeria  L.
Stellaria  L. stjernört
Stellaria biflora  L.
Stellaria cerastoides  L.
Stellaria graminea  L. grässtjernört
Stellaria holostea  L. buskstjernört
Stellaria humifusa  Rottb. krypstjernört
Stellaria media  (L.) Vill. våtnarf
Stellaria nemorum  L. skogsnarf
Stereocaulon paschale  (L.) Hoffm. fastlagsris
Stipa  L. fiädergräs
Stipa pennata  L. fiädergräs
Stratiotes  L. vatnsågor
Stratiotes aloides  L. vatnsågor
Stuckenia pectinata  (L.) Börner hårnate
Suaeda maritima  (L.) Dumort. hafsmell
Subularia  L. sylört
Subularia aquatica  L. sylört
Succisa pratensis  Moench ängvädd
Suillus bovinus  (L.) Roussel koticka
Symphytum  L. vallört
Symphytum officinale  L. vallört
Syringa  L. syren
Syringa vulgaris  L. syren A  V 
Syringa vulgaris f. alba  Dippel