Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Liljeblad, S. 1792: Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.
Joh. Edmans Enka, Upsala


Kopplade växtnamn  som börjar på  O [77]
 O 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Ochrolechia tartarea  (L.) A.Massal. örnlaf
Ocimum  L. basilika
Ocimum basilicum  L. basilika A  V 
Ocymum  ort. var.
Odontites vulgaris  Moench rödkulla
Oenanthe  L. ranke, stäckra
Oenanthe aquatica  (L.) Poir. stäckra
Oenanthe crocata  L. hundranke
Oenanthe fistulosa  L. pipranke
Oenothera  L. gulltraf
Omalotheca supina  (L.) DC. småkattfötter
Omalotheca sylvatica  (L.) Sch.Bip. & F.W.Schultz skogskattfötter
Onobrychis viciifolia  Scop. helghö
Ononis  L. puke, puktörne
Ononis arvensis  L. tagglöst puke
Ononis spinosa  L. taggpuke A  V 
Onopordon  L.
Onopordum  L. tistron
Onopordum acanthium  L. sempertin, tistron A  V 
Ophioglossum  L. ormtunga
Ophioglossum vulgatum  L. ormtunga
Ophioparma ventosa  (L.) Norman blåsmossa
Ophrys  L. ofris
Ophrys alpina  L.
Ophrys corallorhiza  L.
Ophrys cordata  L.
Ophrys insectifera  L. flugblomster
Ophrys loeselii  L.
Ophrys monophyllos  L.
Ophrys monorchis  L.
Ophrys myodes  (L.) Jacq.
Ophrys nidus-avis  L.
Ophrys ovata  L.
Ophrys paludosa  L.
Orchis  L. orkis, yxne
Orchis bifolia  L. A  V 
Orchis conopsea  L.
Orchis incarnata  L.
Orchis maculata  L.
Orchis mascula  (L.) L. stororkis salep A  V 
Orchis militaris  L. riddareorkis
Orchis morio  L.
Orchis odoratissima  L.
Orchis pyramidalis  L.
Orchis sambucina  L.
Orchis ustulata  L.
Origanum  L. dosta
Origanum majorana  L. mejram A  V 
Origanum vulgare  L. bergdosta A  V 
Ornithogalum  L. gållök
Ornithogalum luteum  L. A  V 
Ornithogalum minimum  L.
Ornithogalum nutans  L. vatugållök
Ornithogalum umbellatum  L. morgonstjernor, stjerngållök
Orobanche  L. orobanke, skierffrö
Orobanche elatior  Sutton orobanke
Orobanche major  L.
Orobus  L. gödmat
Orobus niger  L. A  V 
Orobus tuberosus  L. A  V 
Orobus vernus  L.
Orthilia secunda  (L.) House hultvintergrön
Osmunda  L. osmund
Osmunda crispa  L.
Osmunda lunaria  L.
Osmunda regalis  L. kongs-osmund, safsabuske A  V 
Osmunda rutacea  Lilj.
Osmunda spicant  L.
Osmunda struthiopteris  L. A  V 
Oxalis  L. syrsälta
Oxalis acetosella  L. syrsälta A  V 
Oxybasis glauca  (L.) S.Fuentes & al. gråmell
Oxybasis rubra  (L.) S.Fuentes & al. rödmell
Oxybasis urbica  (L.) S.Fuentes & al. bymell
Oxyria digyna  (L.) Hill fjällsyra
Oxytropis campestris  (L.) DC. fältkloärter
Oxytropis pilosa  (L.) DC. hårkloärter