Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Liljeblad, S. 1792: Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.
Joh. Edmans Enka, Upsala


Kopplade växtnamn  som börjar på  N [26]
 N 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Najas  L. hafshår
Najas marina  L. hafshår
Narcissus  L. narsiss
Narcissus poeticus  L. hvit narsiss
Narcissus pseudonarcissus  L. gul narsiss, påsklilja
Nardus  L. borst, stagg
Nardus stricta  L. ängborst A  V 
Narthecium ossifragum  (L.) Huds. ilahvitrik
Nasturtium officinale  R.Br. krasse-simber
Neotinea ustulata  (L.) R.M.Bateman & al. krutbrännareorkis
Neottia cordata  (L.) Rich. hjertofris
Neottia nidus-avis  (L.) Rich. fogelofris
Neottia ovata  (L.) Bluff & Fingerh. storofris
Nepeta  L. kattmynta, näfta
Nepeta cataria  L. näfta A  V 
Neslia paniculata  (L.) Desv. korndodra
Nicotiana  L. tobak
Nicotiana tabacum  L. tobak
Nigella  L. jungfrun i det gröna
Nigella damascena  L. jungfrun i det gröna
Nitella flexilis  (L.) C.Agardh vek-kare
Nostoc commune  Bornet & Flahault skyfall
Nostoc pruniforme  Bornet & Flahault sjöplommon
Nuphar lutea  (L.) Sm. gula neckblad A  V 
Nymphaea  L. neckblad, neckrosor
Nymphaea alba  L. hvita neckblad A  V