Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Liljeblad, S. 1792: Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.
Joh. Edmans Enka, Upsala


Kopplade växtnamn  som börjar på  K [2]
 K 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Kalmia procumbens  (L.) Galasso & al. krepling
Knautia arvensis  (L.) Coult. åkervädd