Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Liljeblad, S. 1792: Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.
Joh. Edmans Enka, Upsala


Kopplade växtnamn  som börjar på  I [17]
 I 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Iberis  L. iber
Iberis nudicaulis  L.
Impatiens  L. springkorn
Impatiens noli-tangere  L. springkorn
Imperatoria  L. mästarört
Imperatoria ostruthium  L. A  V 
Inula  L. enulört
Inula dysenterica  L. A  V 
Inula helenium  L. ålandsrot A  V 
Inula pulicaria  L.
Iris germanica  L. blå sverdslilja A  V 
Iris pseudacorus  L. gul sverdslilja A  V 
Isatis  L. veide
Isatis tinctoria  L. veide
Isoetes  L. braxnagräs
Isoetes lacustris  L. braxnagräs
Isolepis setacea  (L.) R.Br. agnsäf