Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Liljeblad, S. 1792: Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.
Joh. Edmans Enka, Upsala


Kopplade växtnamn  som börjar på  F [43]
 F 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Fagopyrum esculentum  Moench allmänt bohvete
Fagopyrum tataricum  (L.) Gaertn. siberiskt bohvete
Fagus  L. bok
Fagus castanea  L. A  V 
Fagus sylvatica  L. bok A  V 
Fallopia convolvulus  (L.) Á.Löve binda
Festuca  L. svinglar
Festuca decumbens  L. A  V 
Festuca elatior  L.
Festuca elatior  auct. non L. A  V 
Festuca fluitans  L. A  V 
Festuca gigantea  (L.) Vill. långlosta
Festuca ovina  L. fårsvingel, Linnaei fårgräs A  V 
Festuca pratensis  Huds. ängsvingel
Festuca rubra  L. rödsvingel A  V 
Ficaria verna  Huds. kålranunkel
Filago  L. luddört
Filago arvensis  L. åkerluddört
Filago germanica  (L.) Huds. tysk luddört
Filipendula ulmaria  (L.) Maxim. karspirer
Filipendula vulgaris  Moench brudspirer
Foeniculum vulgare  Mill. fenkål
Fomes fomentarius  (L.) Fr. björkticka
Fontinalis  Hedw. källmossa, lönke
Fontinalis antipyretica  Hedw. A  V 
Fragaria  L. smultron
Fragaria vesca  L. smultron A  V 
Frangula alnus  Mill. braktåste
Fraxinus  L. ask
Fraxinus excelsior  L. ask A  V 
Fritillaria  L. kronan
Fritillaria imperialis  L. kejsarkrona
Fritillaria meleagris  L. damspelskrona
Fucus  L. tång
Fucus saccharinus  L. A  V 
Fucus vesiculosus  L. klottång A  V 
Fumana procumbens  (Dunal) Gren. & Godr. gothlandssist
Fumaria  L. jordrök
Fumaria bulbosa  L. A  V 
Fumaria bulbosa var. major  Lilj.
Fumaria bulbosa var. media  Lilj.
Fumaria nobilis  L.
Fumaria officinalis  L. åkerjordrök A  V