Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Retzius, A.J. 1806: Flora oeconomica sveciae.
Joh. Lundblad, Lund


Kopplade växtnamn  som börjar på  V [26]
 V 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Vaccinium myrtillus  L. blåbär, slinner, slyngon, slynnen A  V 
Vaccinium oxycoccos  L. myrbär, tranbär, tranjuter, tränjon A  V 
Vaccinium uliginosum  L. blåbuk, blåbär, böljon, gorvälta, odon, slinnor, swålen, utterbär, wamstöt, ölbär A  V 
Vaccinium vitis-idaea  L. krösa, kröser, kröson, linbär, lingon, tyssling A  V 
Valeriana officinalis  L. stämgräs, welamsrot, venderot
Veratrum album  L. hwit prustrot A  V 
Verbascum nigrum  L. kattrumpa A  V 
Verbascum thapsus  L. kongsljus, trollkärings slända A  V 
Verbena officinalis  L. järnört A  V 
Veronica beccabunga  L. bäckgröna A  V 
Veronica chamaedrys  L. gamander A  V 
Veronica officinalis  L. jordkrypa, ärenpris A  V 
Viburnum opulus  L. fogelbär, hålsbär, olgonträd, olwon, qwalkebär, uglerönn, ulfbär, ulfrönn A  V 
Vicia cracca  L. fogelwickor, harawide, jogere, musärter, tranärter, wiar A  V 
Vicia hirsuta  (L.) Gray duflins
Vicia sativa  L. wickor, åkerwickor A  V 
Vicia sepium  L. tranärter A  V 
Vicia sylvatica  L. skogswickor A  V 
Vicia tetrasperma  (L.) Schreb. sparflins
Vincetoxicum hirundinaria  Medik. horskonung, tulkegräs
Viola  L. fioler
Viola canina  L. hundfioler, länsmans stöflar, marsfioler, skogsfioler, tjälblomster A  V 
Viola odorata  L. lucktfioler, äckta fioler A  V 
Viola tricolor  L. blåhwisil, blålocker, sammetsfioler, skateblomster, styfmorsblomster, styfmorsfioler A  V 
Viscaria vulgaris  Bernh. beckblomster, tjärblomster
Viscum album  L. mistel, wispelten A  V