Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Retzius, A.J. 1806: Flora oeconomica sveciae.
Joh. Lundblad, Lund


Kopplade växtnamn  som börjar på  T [39]
 T 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Tamarix germanica  L. A  V 
Tanacetum parthenium  (L.) Sch.Bip. mattram
Tanacetum vulgare  L. batram, däsmegräs, renfan, öhlgräs A  V 
Taraxacum officinale  Weber sensu lato kopiss, munkhufwud, pissenlit, skallnacke, smörblomster, äggblomster
Taxus baccata  L. barrlind, id, idgran, tax A  V 
Thalictrum flavum  L. torrvärksgräs A  V 
Thlaspi arvense  L. penninggräs, skillingar, skärffrö, taskegräs, trädlök A  V 
Thlaspi bursa-pastoris  L.
Thlaspi campestre  L.
Thymus acinos  L.
Thymus serpyllum  L. backtimjan, swarthö A  V 
Tilia cordata  Mill. lind, linn
Tilia europaea  auct. non L. A  V 
Tormentilla erecta  L. A  V 
Tragopogon pratensis  L. bockskägg, salsifi, salsofi A  V 
Trapa natans  L. sjönöt, wattennöt A  V 
Tremella auricula  L.
Trichophorum alpinum  (L.) Pers. rumpull, snip
Trichophorum cespitosum  (L.) Hartm. mossatuf, myrsäf
Trifolium agrarium  L.
Trifolium alpestre  L. stenklöfver
Trifolium arvense  L. flåsgräs, harklöfwer, harwäpling A  V 
Trifolium aureum  Pollich gulklöfwer, gullkulla, jordhumle
Trifolium flexuosum  Jacq. A  V 
Trifolium fragiferum  L. blåsklöfwer
Trifolium hybridum  L. blekklöfwer A  V 
Trifolium pratense  L. honungsblomster, klöfwer, mjölontuppa, rödklöfwer, rödkolla, rödtuppa, rödväpling, småregräs, sugor A  V 
Trifolium repens  L. hwitklöfwer, hwitkullor, hwitwäpling A  V 
Trifolium spadiceum  L. brunklöfwer
Triglochin maritima  L. hafssälting, saltgräs A  V 
Triglochin palustris  L. kärrsälting, sälting A  V 
Tripolium pannonicum ssp. tripolium  (L.) Greuter strandaster
Trisetum flavescens  (L.) P.Beauv. gulhafre
Triticum repens  L. A  V 
Trollius europaeus  L. bullerblomster, hwalkullor, laxblomster, smörbollar, ängbollar, ängknappar
Tulipa sylvestris  L. vildtulpan
Tussilago farfara  L. folafötter, hästhof, skråp A  V 
Tussilago petasites  L.
Typha  L. dunstockar, dynema, kafdun, kafweldun, klubbgräs, krutläskare, narrkolfwar A  V