Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Retzius, A.J. 1806: Flora oeconomica sveciae.
Joh. Lundblad, Lund


Kopplade växtnamn  som börjar på  S [97]
 S 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Saccharina latissima  (L.) C.E.Lane & al. söt-tång
Salicornia europaea  L. glasört
Salix alba  L. hwitpihl A  V 
Salix caprea  L. palm, sall, sälg, sälld, sälle A  V 
Salix cinerea  L. gråwide A  V 
Salix x fragilis  L. grönpihl, skörpihl A  V 
Salix fragilis f. vitellina  (L.) I.V.Belyaeva gulpihl
Salix fusca  L. A  V 
Salix incubacea  L. A  V 
Salix pentandra  L. halster, hilster, jolster, juster, jälster, wekar, wilster A  V 
Salix purpurea  L. rödpihl, rödwide A  V 
Salix repens  L. gråris, krypwide, sandwide A  V 
Salix rosmarinifolia  L. rosmarinwide
Salix triandra  L. glattpihl A  V 
Salix viminalis  L. bandpihl, korgpihl, tyskpihl A  V 
Salix vitellina  L. A  V 
Salvia pratensis  L. ängssalwia
Sambucus ebulus  L. mannablod, sommarhyll A  V 
Sambucus nigra  L. fläder, fulbom, hyll A  V 
Sanguisorba officinalis  L. trägårdspimpinella A  V 
Sanicula europaea  L. sårläka
Saponaria officinalis  L. såpneglickor A  V 
Sarcodon imbricatus  (L.) P.Karst. hwit taggsvamp
Saussurea alpina  (L.) DC. fjällskära
Saxifraga  L. stenbräcka
Scabiosa arvensis  L.
Scabiosa columbaria  L. fältwädd
Scabiosa succisa  L. A  V 
Scandix cerifolium  L. A  V 
Scandix odorata  L. A  V 
Schoenoplectus lacustris  (L.) Palla kålhwass, sjösäf
Schoenus mariscus  L. A  V 
Scilla italica  L.
Scirpus  L. säf
Scirpus caespitosus  ortogr. var.
Scirpus lacustris  L. A  V 
Scirpus maritimus  L. A  V 
Scirpus palustris  L.
Scirpus sylvaticus  L. skogssäf
Scleranthus annuus  L. tandgräs
Scorzonera humilis  L. swinblomster, swinrot, wild scorzonera A  V 
Scorzoneroides autumnalis  (L.) Moench mjölkblomster, staduflur, swinkål
Scrophularia nodosa  L. flenört, torsnässla A  V 
Scrophularia vernalis  L.
Scutellaria galericulata  L. getnos A  V 
Sedum acre  L. fetknoppar, hällegräs, pallgräs, wipegräs A  V 
Sedum album  L. hälleknoppar, mörtgräs
Sedum annuum  L. småknoppar
Sedum reflexum  L. A  V 
Sedum rupestre  L. prickmadam, tripmadam A  V 
Sedum sexangulare  L. kantknoppar
Sedum telephium  auct. non L. A  V 
Selaginella selaginoides  (L.) Schrank & Mart. smålummer
Selinum palustre  L.
Sempervivum tectorum  L. huslök, taklök A  V 
Senecio jacobaea  L. A  V 
Senecio vulgaris  L. blodgräs, crucifixört, korsört, stenört A  V 
Serratula alpina  L.
Serratula arvensis  L.
Serratula tinctoria  L. skäla, skälegräs, skära, skärda, ängskära A  V 
Sesleria uliginosa  Opiz elfexing
Sherardia arvensis  L. sherardsört
Silene vulgaris  (Moench) Garcke gumsepungar, harpungar, smätjon, tarald
Sinapis arvensis  L. gulört, prästkål, swinkål, åkerkål, åkersenap A  V 
Sinapis nigra  L. A  V 
Sisymbrium nasturtium  auct. A  V 
Sisymbrium sophia  L. A  V 
Sium latifolium  L. strätta A  V 
Solanum dulcamara  L. bittersöta, galnebär, hållbär, matledsquistar, ormbär, qwesved, trullbär, willbär A  V 
Solanum nigrum  L. hansletsgräs, nattskategräs, trollbär A  V 
Solidago virgaurea  L. gullris, jungfruris, räftunga A  V 
Sonchus arvensis  L. fet-tistel
Sonchus lapponicus  Retz. A  V 
Sonchus oleraceus  L. mjölktistel, swintistel, wattentistel A  V 
Sonchus sibiricus  L.
Sorbus aucuparia  L. runn, rönn A  V 
Sorbus hybrida  L. finsk rönn
Sorbus intermedia  (Ehrh.) Pers. oxel
Sparganium emersum  Rehmann igelknoppar, träggian
Sparganium gramineum  Georgi flotagräs
Sparganium natans  Fr. non L.
Sparganium simplex  Huds.
Spartium scoparium  L. A  V 
Spergula arvensis  L. fryle, nägde, skorf, spergel, spurry A  V 
Sphagnum palustre  L. rödmossa A  V 
Spiraea filipendula  L. A  V 
Spiraea salicifolia  L. spirea
Spiraea ulmaria  L. A  V 
Stachys palustris  L. swinknyler
Stachys sylvatica  L. skarlakansgräs
Statice armeria  L.
Stellaria media  (L.) Vill. fetgräs, narf, narfgräs, narwe, nate, swingräs, wassarf, wattarf, wåtarf
Stipa pennata  L. fjädergräs A  V 
Succisa pratensis  Moench blåhattar, ängblad, ängwädd
Suillus bovinus  (L.) Roussel kosopp, kosvamp
Suillus luteus  (L.) Roussel gulsopp
Symphytum officinale  L. wallört A  V