Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Retzius, A.J. 1806: Flora oeconomica sveciae.
Joh. Lundblad, Lund


Kopplade växtnamn  som börjar på  P [103]
 P 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Palmaria palmata  (L.) Kuntze fårtång
Panicum crus-galli  L.
Panicum sangvinale  ortogr. var.
Papaver  L. wallmoge
Paris quadrifolia  L. hållbär, ormbär, solögon, trollbär A  V 
Parmelia saxatilis  (L.) Ach. färglav, stenlav, stenmossa
Parnassia palustris  L. flenört, hjertblad, hwit wisil, hårnackar, slåtterblomma A  V 
Pastinaca sativa  L. palsternack A  V 
Pedicularis palustris  L. kallgräs, ledgräs, liewarg, skomakareskägg, studenter
Pedicularis sylvatica  L. grangräs, granört
Pentanema salicinum  (L.) D.Gut.Larr. & al. kråkfötter
Persicaria amphibia  (L.) Gray pilört
Persicaria hydropiper  (L.) Spach bitterblad, jungfrutwål
Persicaria maculosa  Gray röknefwa
Pertusaria pertusa  (Weigel) Tuck. porlaf
Petasites hybridus  (L.) P.Gaertn. & al. pestilensört
Petrorhagia prolifera  (L.) P.W.Ball & Heywood knoppneglicka
Peucedanum ostruthium  (L.) W.D.J.Koch mästerrot, mästerört
Peucedanum palustre  (L.) Moench finsk ingfära, mossrot
Peziza auricula  (L.) Lightf. A  V 
Phalaris arundinacea  L. fläck, rörflen A  V 
Phalaris arundinacea 'Picta'   måladt gräs, spanskt gräs
Phalaris phleoides  L.
Phallus esculentus  L. A  V 
Phallus impudicus  L. asmurkla
Phellandrium aquaticum  L. A  V 
Phellinus igniarius  (L.) Quél. fnösksopp
Phleum alpinum  L. fjällkampe
Phleum arenarium  L. sandkampe
Phleum nodosum  L.
Phleum phleoides  (L.) H.Karst. rollflen
Phleum pratense  L. timotheigräs, ängkampe
Phleum pratense ssp. nodosum  (L.) Dumort. knylkampe
Phragmites australis  (Cav.) Steud. rör, skärwass, strandrör, wass
Picea abies  (L.) H.Karst. gran
Picris echioides  L.
Pilosella officinarum  F.W.Schultz & Sch.Bip. musöron
Pimpinella saxifraga  L. bockrot, pimpinell A  V 
Pinguicula vulgaris  L. fetört, kråkört, sättört, tätnacke, tätört A  V 
Pinus abies  L. A  V 
Pinus sylvestris  L. fur, furu, tall A  V 
Piptoporus betulinus  (Bull.) P.Karst. korksopp
Pisum arvense  L.
Pisum maritimum  L. A  V 
Plantago lanceolata  L. kämpar A  V 
Plantago major  L. groblad, läkeblad, läkebläcker, webreblad, vägbreda A  V 
Plantago maritima  L. sutt A  V 
Plantago media  L. kämpar, ludna groblad
Platanthera bifolia  (L.) Rich. nattfioler, ståndpers, yxnagräs
Poa alpina  L. fjällgröe
Poa angustifolia  L.
Poa annua  L. hwitgröe
Poa aquatica  L. A  V 
Poa arenaria  Retz. A  V 
Poa bulbosa  L. knylgröe
Poa compressa  L. berggröe
Poa nemoralis  L. lundgröe
Poa pratensis  L. betesgröe
Poa pratensis ssp. angustifolia  (L.) Dumort. birdgrass, ängsgröe
Polemonium coeruleum  ortogr. var.
Polygala amara  auct. non L.
Polygala amarella  Crantz bitter fogelört
Polygala vulgaris  L. fogelört, jungfru Mariä hör, jungfru Mariä lin A  V 
Polygonatum odoratum  (Mill.) Druce bockeblad, Salomons sigill, sprängört
Polygonum amphibium  L.
Polygonum aviculare  L. sensu lato gårgräs, trampgräs A  V 
Polygonum bistorta  L. A  V 
Polygonum convolvulus  L.
Polygonum fagopyrum  L. A  V 
Polygonum hydropiper  L. A  V 
Polygonum persicaria  L. A  V 
Polygonum viviparum  L. A  V 
Polypodium filix-mas  L. A  V 
Polypodium vulgare  L. stensöta A  V 
Polytrichum commune  Hedw. björnmossa, dufråg, guckulin, guckuråg, gökråg, kråkehwete, kråkekorn, sopmossa A  V 
Populus alba  L. hwitpoppel, poppel A  V 
Populus nigra  L. flugträd, poppelpihl, swartpoppel A  V 
Populus tremula  L. asp A  V 
Potamogeton  L. nate
Potamogeton natans  L. aborrgräs, bläcken, gäddnate, narf
Potentilla anserina  L.
Potentilla argentea  L. femfingerört
Potentilla erecta  (L.) Raeusch. blodrot
Primula farinosa  L. lärkblomster, majblomster, majer, mariäblomma, mjölblomma, swalblomster
Primula veris  L. gulhwifwa, gökblomma, hanekam, käringtänder, mariänycklar, nyckelblomster, oxlägg, sempertupp, yxlägg A  V 
Prunella vulgaris  L. käringrock, skogshumle A  V 
Prunus avium  L. fogelbär, fogelkersbär A  V 
Prunus cerasus  L. swarta kersbär A  V 
Prunus domestica  L. plommon A  V 
Prunus domestica ssp. insititia  (L.) Poir. kirkon, tyska slån
Prunus insititia  L. A  V 
Prunus padus  L. hägg A  V 
Prunus spinosa  L. körne, slån, slår, stärkebär A  V 
Pteridium aquilinum  (L.) Kuhn bräken, bräkne, enestabb, fräkne, getranis, ormbunke, ormkage, ormric
Pteris aquilina  L. A  V 
Puccinellia maritima  (Huds.) Parl. sandgröe
Pulsatilla pratensis  (L.) Mill. fältsippa
Pulsatilla vernalis  (L.) Mill. mosippa, mowippa, tjälatuppa
Pulsatilla vulgaris  Mill. backsippa, oxöron, yxner
Pyrola uniflora  L. A  V 
Pyrus communis  L. pro parte A  V 
Pyrus malus  L. pro parte A  V 
Pyrus pyraster  (L.) Burgsd. skogspäron, stenpäron, wildpäron