Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Retzius, A.J. 1806: Flora oeconomica sveciae.
Joh. Lundblad, Lund


Kopplade växtnamn  som börjar på  O [5]
 O 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Ochrolechia tartarea  (L.) A.Massal. byttelet, örnlav, örnmossa
Ophioparma ventosa  (L.) Norman blåslaf
Oxybasis rubra  (L.) S.Fuentes & al. swinmolla
Oxytropis campestris  (L.) DC. fältkloärt
Oxytropis pilosa  (L.) DC. luden kloärt