Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Retzius, A.J. 1806: Flora oeconomica sveciae.
Joh. Lundblad, Lund


Kopplade växtnamn  som börjar på  L [29]
 L 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Lactarius deliciosus  (L.) Gray riska
Lamium album  L. blindnäsla, korsnäta, pipnäsla, plister
Lapsana communis  L. harekål
Lathyrus latifolius  L. storwial
Lathyrus palustris  L. kärrvial
Lathyrus pratensis  L. gigalsärter, gulwial, wedel, wele, wial A  V 
Lathyrus sylvestris  L. skogswial
Ledum palustre  L. A  V 
Lemna  L. andmat A  V 
Leontodon taraxacum  L. A  V 
Leonurus cardiaca  L. bonäsla, åskenäta A  V 
Lepidium coronopus  (L.) Al-Shehbaz kråk-klor
Lepidium latifolium  L. bitter salso A  V 
Lepidium ruderale  L. wallkrasse
Leucanthemum vulgare  Lam. hwitkulla, prästkrage, prästnacke
Levisticum officinale  W.D.J.Koch libbsticka, losticka
Leymus arenarius  (L.) Hochst. elm, sandelm, sandhafre, strandhafre, strandråg
Lichen  L. laf
Lichen parietinus  L. A  V 
Lichen pertusus  L. A  V 
Lichen saxatlis  L. A  V 
Lichen stygius  L. A  V 
Lichen tartareus  L. A  V 
Lichen ventosus  L. A  V 
Ligusticum levisticum  L. A  V 
Ligusticum scothicum  L. skottsk libbsticka
Ligusticum scoticum  L. A  V 
Ligustrum vulgare  L. liguster A  V 
Linaria vulgaris  Mill. flugblommor