Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Retzius, A.J. 1806: Flora oeconomica sveciae.
Joh. Lundblad, Lund


Kopplade växtnamn  som börjar på  L [62]
 L 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Lactarius deliciosus  (L.) Gray riska
Lactuca alpina  (L.) A.Gray jerja, tolta, tota
Lamium album  L. blindnäsla, korsnäta, pipnäsla, plister
Lapsana communis  L. harekål
Lathyrus japonicus ssp. maritimus  (L.) P.W.Ball hafsärter, strandärter
Lathyrus latifolius  L. storwial
Lathyrus linifolius  (Reichard) Bässler gökmat
Lathyrus niger  (L.) Bernh. wippärter
Lathyrus palustris  L. kärrvial
Lathyrus pratensis  L. gigalsärter, gulwial, wedel, wele, wial A  V 
Lathyrus sylvestris  L. skogswial
Ledum palustre  L. A  V 
Lemna  L. andmat A  V 
Leontodon taraxacum  L. A  V 
Leonurus cardiaca  L. bonäsla, åskenäta A  V 
Lepidium campestre  (L.) R.Br. kong Salomons ljusstake, stillfrö
Lepidium coronopus  (L.) Al-Shehbaz kråk-klor
Lepidium latifolium  L. bitter salso A  V 
Lepidium ruderale  L. wallkrasse
Leucanthemum vulgare  Lam. hwitkulla, prästkrage, prästnacke
Levisticum officinale  W.D.J.Koch libbsticka, losticka
Leymus arenarius  (L.) Hochst. elm, sandelm, sandhafre, strandhafre, strandråg
Lichen  L. laf
Lichen parietinus  L. A  V 
Lichen pertusus  L. A  V 
Lichen saxatlis  L. A  V 
Lichen stygius  L. A  V 
Lichen tartareus  L. A  V 
Lichen ventosus  L. A  V 
Ligusticum levisticum  L. A  V 
Ligusticum scothicum  L. skottsk libbsticka
Ligusticum scoticum  L. A  V 
Ligustrum vulgare  L. liguster A  V 
Lilium bulbiferum  L. brandgula liljor
Lilium martagon  L. kroll-liljor
Linaria vulgaris  Mill. flugblommor
Linnaea borealis  L. benwärksgräs, drefettergräs, jordkroner, klågräs, linnaeiört, myrtåger, torrwärksgräs, tåger, windgräs A  V 
Linum catharticum  L. wildhör A  V 
Lithospermum arvense  L. A  V 
Lithospermum officinale  L. stenfrö A  V 
Lobelia dortmanna  L. notgräs
Lolium perenne  L. raygräs, renrepe, repe A  V 
Lolium temulentum  L. dårrepe, låsme, skäde, wildpesa K  V 
Lonicera caerulea  L.
Lonicera periclymenum  L. matledsträd, swensk caprifolium
Lonicera xylosteum  L. benwed, hårdwed, try, tryg A  V 
Lotus corniculatus  L. björnklor, gulhane, göksmör, kattklor, käringtänder
Lunaria rediviva  L. månfioler
Lycoperdon bovista  L. A  K  V 
Lycoperdon utriforme  Bull. blindswamp, bofist, fes-sopp, käringfis
Lycopodiella inundata  (L.) Holub strandlummer
Lycopodium annotinum  L. granlummer, refgräs A  V 
Lycopodium clavatum  L. kalfmossa, kalfrefwor, mattgräs, mattlummer, wispmossa A  V 
Lycopodium complanatum  L. färglummer, jämna A  V 
Lycopodium inundatum  L.
Lycopodium selaginoides  L.
Lycopodium selago  L. A  V 
Lycopsis arvensis  L. A  V 
Lycopus europaeus  L. A  V 
Lysimachia nummularia  L. penningört
Lysimachia vulgaris  L. widegräs A  V 
Lythrum salicaria  L. fackelblomma, kattrumpa A  V