Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Retzius, A.J. 1806: Flora oeconomica sveciae.
Joh. Lundblad, Lund


Kopplade växtnamn  som börjar på  G [22]
 G 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Gagea lutea  (L.) Ker Gawl. wåfferdagslök
Galeopsis tetrahit  L. dån, hampört, pipsör, piptå, plister, sugor A  V 
Galium aparine  L. snärjegräs, snärpegräs, vattenbinda A  V 
Galium boreale  L. hwitmåra, mattara, måra A  V 
Galium odoratum  (L.) Scop. mysika, myska, myskemadra, mösia, möska
Galium verum  L. gulmåra, honinggräs, Mariä sänghalm, mårgräs, sligefrö, willereda A  V 
Genista tinctoria  L. genista, prengräs A  V 
Gentiana amarella  L. A  V 
Gentiana campestris  L.
Gentiana centaurium  L. A  V 
Gentiana pneumonanthe  L. höstklockor
Gentianella campestris  (L.) Börner halsgräs, steckgräs, stickelblomma, stynggräs
Geranium pratense  L. jansmässblomster, midsommarsblomster
Geranium sanguineum  L. ormgräs
Geranium sylvaticum  L. abrahamsrot, gibbergräs
Geum rivale  L. baggpungar, fårpungar, fårpuppor, humleblomster, kattballar, kopattar, slätkullor A  V 
Geum urbanum  L. neglickerot A  V 
Glebionis segetum  (L.) Fourr. etterört, gula örter, hålabäcker, skummeslöfsört
Glechoma hederacea  L. jordrefwa A  V 
Globularia vulgaris  L. bergskrabba
Glyceria fluitans  (L.) R.Br. gåsgräs, mannagräs, mannaswingel, swinswingel
Glyceria maxima  (Hartm.) Holmb. jättegröe, kassewia