Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Retzius, A.J. 1806: Flora oeconomica sveciae.
Joh. Lundblad, Lund


Kopplade växtnamn  som börjar på  C [106]
 C 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Calamagrostis arundinacea  (L.) Roth pipven, rörven
Calamagrostis canescens  (F.H.Wigg.) Roth grenrör
Calamagrostis epigejos  (L.) Roth bergrör
Calla palustris  L. missne, mäss
Calluna vulgaris  (L.) Hull graune, ljung, lyng, löng, moris, rosling
Caltha palustris  L. fålsungefötter, kabbalök, kabbeleka, kalfleka, mjölkblomster, mjölkroser, trimjölksgräs A  V 
Calystegia sepium  (L.) R.Br. skogsbinda
Camelina alyssum  (Mill.) Thell. dodra, dåde, döre, hörkärring, lindodra, will-lin
Campanula cervicaria  L. skogsklockor
Campanula glomerata  L. mosis rosor
Campanula rapunculoides  L. oäkta rapunzel A  V 
Campanula rotundifolia  L. bjälla, fingerhatt, klockor, märebjälla, ängklockor A  V 
Campanula trachelium  L. kantklockor
Campanula trachelium 'Flore Pleno'  
Campanula uniflora  L. fjällklockor
Cannabis sativa  L. hamp, hampa A  V 
Cantharellus cibarius  Fr. chanterelle
Capsella bursa-pastoris  (L.) Medik. lommegräs, nåldyner, taskegräs
Cardamine amara  L. bäckkrasse
Cardamine pratensis  L. bräsmegräs, makrasse, ängkrasse A  V 
Carduus acanthoides  L.
Carduus crispus  L. krustistel
Carduus nutans  L. nicktistel
Carex  L. starr
Carex arenaria  L. sandstarr A  V 
Carex caespitosa  ort. var.
Carex cespitosa  L. tufstarr
Carex crassa  Ehrh. A  V 
Carex hirta  L. grusstarr A  V 
Carex pseudocyperus  L. slokstarr
Carex riparia  Curtis jättestarr
Carex vulpina  L. räfstarr
Carpinus betulus  L. afwenbok A  V 
Carum carvi  L. brödkummin, komjan, kommen, kummin A  V 
Catabrosa aquatica  (L.) P.Beauv. kärrtåtel
Centaurea cyanus  L. blågubbar, blåklett, blåklint, båtmansmyssor, dufstolar, klint, åkerrosor A  V 
Centaurea jacea  L. gulskära, hattar, knappar A  V 
Centaurea nigra  L. brunknappar, brunskära
Centaurea scabiosa  L. hårkullar, järnrot, järnört, knoppgräs, storhufwud A  V 
Centaurium littorale  (Turner) Gilmour arun, tusengyldenkrut
Chaerophyllum sylvestre  L. A  V 
Chamaenerion angustifolium  (L.) Scop. allmoke, almecke, almycke, brändegräs, elgrams, getstabb, himmelgräs, illermjölk, imjölke, kalfrumpa, kropp, mjölkgräs, råmjölksgräs, räfrumpa, ållonmärke
Chara vulgaris  L. sträffse A  V 
Chelidonium majus  L. swalört, sönnerdönnes A  V 
Chenopodium album  L. mell, mellre, mjölgräs
Chenopodium bonus-henricus  L. A  V 
Chenopodium rubrum  L. A  V 
Chenopodium urbicum  L. A  V 
Chenopodium viride  L. A  V 
Chenopodium vulvaria  L. stäggan A  V 
Chimaphila umbellata  (L.) Barton ryhlört
Chrysanthemum leucanthemum  L.
Chrysanthemum segetum  L.
Cichorium intybus  L. cichorie, wägwårda A  V 
Cicuta virosa  L. bunarot, odört, sprängört
Cirsium acaule  (L.) Scop. backtistel
Cirsium arvense  (L.) Scop. gortistel, korntistel, skroftistel, åkertistel
Cirsium heterophyllum  (L.) Hill borstar, brudborste, gullborste A  V 
Cirsium oleraceum  (L.) Scop. kåltistel
Cirsium palustre  (L.) Scop. kärrtistel
Cirsium vulgare  (Savi) Ten. horntistel, vägtistel
Cladium mariscus  (L.) Pohl agh, takagh, åhm
Clavaria  L. klubbsvamp
Clavaria coralloides  L. A  V 
Clavulina coralloides  (L.) J.Schröt. bockskägg
Clinopodium acinos  (L.) Kuntze harmynta
Clinopodium vulgare  L. bergmynta A  V 
Cnicus acaulos  (L.) Willd.
Cnicus lanceolatus  (L.) Roth A  V 
Cnicus oleraceus  L.
Cnicus palustris  (L.) Willd. A  V 
Cochlearia armoracia  L. A  V 
Cochlearia coronopus  L. A  V 
Cochlearia danica  L. dansk cochlearia
Cochlearia officinalis  L. cochlearia, leffelkrut, skörbjuggsört A  V 
Comarum palustre  L. hummeltuppor, kallgräs, kråkfötter, kråkklöfwer, mjölkpungar
Conium maculatum  L. conium
Consolida regalis  Gray riddarsporre
Convallaria bifolia  L.
Convallaria majalis  L. haröron, liljekonwalle, lillekonwall A  V 
Convallaria multiflora  L. A  V 
Convallaria polygonatum  L. A  V 
Convolvulus arvensis  L. drabinda, fårtarmar, jungfrusärkar, snarbindel, åkerwinda
Convolvulus sepium  L.
Corallina  L. korallmossa
Cornus sanguinea  L. beenwed, eknas, hårwed, struss A  V 
Cornus suecica  L. holteblomma, hönsbär, hönson, skrubbor, smörbär
Coronilla emerus  L.
Corylus avellana  L. hassel A  V 
Corynephorus canescens  (L.) P.Beauv. borsttåtel
Cota tinctoria  (L.) J.Gay färgegräs, gulkullor, letblomster
Cotoneaster integerrimus  Medik. oxbär
Crambe maritima  L. strandkål A  V 
Crataegus aria  L. pro parte A  V 
Crataegus laevigata  (Poir.) DC. rundhagtorn
Crataegus monogyna  Jacq. spetshagtorn
Crataegus oxyacantha  auct. non L. A  V 
Cucubalus behen  L. A  V 
Cucubalus viscosus  L.
Cuscuta epithymum  (L.) L. ljungsilke
Cuscuta europaea  L. nässelsilke, snarrefwa, stor hummelbinda, tåbengräs A  V 
Cynoglossum officinale  L. hundtunga A  V 
Cynosurus caeruleus  auct. non L.
Cynosurus cristatus  L. kammexing A  V 
Cypripedium calceolus  L. goukskor, guckuskor, ormskalle
Cytisus scoparius  (L.) Link hareris