Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Aldén, B., Ryman, S. & Hjertson, M. 2009: Våra kulturväxters namn, ursprung och användning.
Formas Förlag, Stockholm


Kopplade växtnamn  som börjar på  V [41]
 V   x 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Vaccaria  Wolf åkernejliksläktet
Vaccinium  L. blåbärssläktet
Vahlodea  Fr. lapptåtelsläktet
Valeriana  L. vänderotssläktet
Valerianella  Mill. klynnesläktet
Vallisneria  L. vattenskruvssläktet
Vancouveria  C.Morren & Decne. rökbladssläktet
Vanda  R.Br. vandasläktet
x Vandanthe  Schltr. vandantesläktet
x Vandanthe Rothschildiana grex  
Vandopsis  Pfitzer jättevandasläktet
Vanilla  Mill. vaniljsläktet
Veltheimia  Gled. vinterraketssläktet
Veratrum  L. nysrotssläktet
Verbascum  L. kungsljussläktet
Verbena  L. verbenasläktet
Verbesina  L. verbesinasläktet
Vernonia  Schreb. vernoniasläktet
Veronica  L. veronikasläktet
Veronicastrum  Fabr. kransveronikasläktet
Vetiveria  Bory vetivergrässläktet
Viburnum  L. olvonsläktet
Vicia  L. vickersläktet
Victoria  Lindl. jättenäckrossläktet
Vigna  Savi vignabönssläktet
Vinca  L. vintergrönesläktet
Viola  L. violsläktet
Viola Tricolor-Gruppen   brokviol
Virola  Aubl. virolasläktet
Viscaria  Bernh. tjärblomstersläktet
Viscum  L. mistelsläktet
Vitaliana  Sesl. barrvivesläktet
Vitellaria  C.F.Gaertn. vitellariasläktet
Vitex  L. vitexsläktet
Vitis  L. vinsläktet
Vittaria  Sm. bandbräkensläktet
Volutaria  Cass. snäckklintssläktet
Volvariella  Speg. slidskivlingssläktet
Vriesea  Lindl. vrieseasläktet
Vulpiella  (Batt. & Trab.) Burollet spädsvingelsläktet
x Vuylstekeara Cambria grex