Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Lange, J. & Lange, M. 1964: Svampflora.
Nordisk Rotogravyr, Stockholm


Kopplade växtnamn  som börjar på  L [14]
 L 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Lenzites betulina  (L.) Fr. björkmussling
Leucocortinarius bulbiger  (Alb. & Schwein.) Singer bleksporig spindling A  V 
Lycoperdon bovista  L. A  V 
Lycoperdon caelatum  Bull.
Lycoperdon excipuliforme  (Scop.) Pers. långskaftad röksvamp A  V 
Lycoperdon giganteum  Batsch A  V 
Lycoperdon hiemale  Bull.
Lycoperdon nigrescens  Pers. mörk röksvamp
Lycoperdon perlatum  Pers. vårtig röksvamp
Lycoperdon pratense  Pers. ängsröksvamp
Lycoperdon pyriforme  Schaeff. gyttrad röksvamp
Lycoperdon saccatum  Vahl
Lycoperdon umbrinum  Pers. umbrabrun röksvamp
Lycoperdon utriforme  Bull. skålröksvamp