Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Lundmark, H. & Marklund, H. 2009: Färgsvampar & svampfärgning.
Motagg Bokförlag


Kopplade växtnamn  som börjar på  P [17]
 P 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Panellus serotinus  (Pers.) Kühner A  V 
Paxillus atrotomentosus  (Batsch) Fr. A  V 
Peziza badia  Pers. brunskål A  V 
Phaeolus schweinitzii  (Fr.) Pat. grovticka A  V 
Phellinus chrysoloma  (Fr.) Donk granticka A  V 
Phellinus conchatus  (Pers.) Quél. sälgticka A  V 
Phellinus igniarius  (L.) Quél. eldticka A  V 
Phellinus lundellii  Niemelä björkeldticka A  V 
Phellinus nigricans  (Fr.) P.Karst. svart eldticka A  V 
Phellodon melaleucus  (Fr.) P.Karst. svartvit taggsvamp A  V 
Phellodon niger  (Fr.) P.Karst. svart taggsvamp A  V 
Phellodon tomentosus  (L.) Banker trattaggsvamp A  V 
Pholiota flammans  (Batsch) P.Kumm. svaveltofsskivling A  V 
Pholiota squarrosa  (Vahl) P.Kumm. fjällig tofsskivling A  V 
Phyllotopsis nidulans  (Pers.) Singer stinkmussling
Pisolithus arhizus  (Scop.) Rauschert ärtröksvamp A  V 
Pycnoporus cinnabarinus  (Jacq.) P.Karst. cinnoberticka A  V