Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Lundmark, H. & Marklund, H. 2009: Färgsvampar & svampfärgning.
Motagg Bokförlag


Kopplade växtnamn  som börjar på  L [2]
 L 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Lactarius necator  (Bull.) Pers. svartriska A  V 
Laetiporus sulphureus  (Bull.) Murrill svavelticka A  V