Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Lundmark, H. & Marklund, H. 2009: Färgsvampar & svampfärgning.
Motagg Bokförlag


Kopplade växtnamn  som börjar på  C [24]
 C 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Chalciporus piperatus  (Bull.) Bataille pepparsopp A  V 
Chroogomphus rutilus  (Schaeff.) O.K.Mill. rabarbersvamp A  V 
Coltricia perennis  (L.) Murrill skinnticka A  V 
Cortinarius anthracinus  (FR.) Sacc. purpurbrun spindling A  V 
Cortinarius armillatus  (Fr.) Fr. rödbandad spindling A  V 
Cortinarius bataillei  (M.M.Moser) Høil. orangespetsig spindling A  V 
Cortinarius bolaris  (Pers.) Fr. brokspindling A  V 
Cortinarius cinnabarinus  Fr. cinnoberspindling A  V 
Cortinarius cinnamomeoluteus  P.D.Orton videspindling A  V 
Cortinarius cinnamomeus  (L.) Fr. kanelspindling A  V 
Cortinarius colymbadinus  Fr. blåsippsspindling A  V 
Cortinarius cotoneus  Fr. olivbrun spindling A  V 
Cortinarius croceoconus  Fr. spetspucklig spindling A  V 
Cortinarius croceus  (Schaeff.) Gray gulskivig spindling A  V 
Cortinarius fervidus  P.D.Orton roströdskivig spindling A  V 
Cortinarius malicorius  Fr. grönköttig spindling A  V 
Cortinarius phoeniceus  (Vent.) Maire stor blodspindling
Cortinarius purpureus  auct. non (Pers.) Fuckel A  V 
Cortinarius sanguineus  (Wulfen) Fr. blodspindling A  V 
Cortinarius semisanguineus  (Fr.) Gillet rödskivig spindling A  V 
Cortinarius sommerfeltii  Høil. zonerad spindling A  V 
Cortinarius uliginosus  Berk. sumpspindling A  V 
Cortinarius venetus  (Fr.) Fr. olivspindling A  V 
Cortinarius violaceus  (L.) Gray sensu lato violspindling A  V