Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Doktorsavhandling)
Linné, C. von 1766: Usum muscorum.
Upsaliae

http://huntbot.andrew.cmu.edu/HIBD-PDF/LinnaeanDiss/Liden-148.pdf


Kopplade växtnamn  som börjar på  L [17]
 L 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Lichen caninus  L. A  K  V 
Lichen fuciformis  L. A  K  V 
Lichen islandicus  L. A  K  V 
Lichen juniperinus  L. A  K  V 
Lichen parellus  L. A  K  V 
Lichen parietinus  L. A  K  V 
Lichen prunastri  L. A  K  V 
Lichen pulmonarius  L. A  K  V 
Lichen pustulatus  L. A  K  V 
Lichen rangeferinus  L. A  K  V 
Lichen saxatlis  L. A  K  V 
Lichen stygius  L. A  K  V 
Lichen tartareus  L. A  K  V 
Lichen vulpinus  L. A  K  V 
Lycopodium annotinum  L. A  K  V 
Lycopodium clavatum  L. A  K  V 
Lycopodium selago  L. A  K  V