Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Doktorsavhandling)
Linné, C. von 1766: Purgantia indigena.
Upsaliae

http://huntbot.andrew.cmu.edu/HIBD-PDF/LinnaeanDiss/Liden-143.pdf


Kopplade växtnamn  som börjar på  S [1]
 S 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Sambucus ebulus  L. radix ebuli A  P  V