Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Småtryck/Broschyr)
Fries, E. & Müller, D. 1856: Index seminum e messe anni 1855 ab Horto Upsaliensi oblatorum.
C.A. Leffler, Upsaliae


Kopplade växtnamn  som börjar på  S [14]
 S 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Salsola soda  L.
Saxifraga irrigua  M.Bieb.
Scandix australis  L.
Scandix hispanica  Boiss.
Scandix pecten  orth. var.
Senecio cineraria  DC.
Setaria tejucensis  (Nees) Kunth
Silene cerastoides  L.
Silene exaltata  Friv.
Silene paradoxa  L.
Silene stricta  L.
Silene supina  M.Bieb.
Sisymbrium villosum  Spreng.
Sporobolus minutiflorus  (Trin.) Link