Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Småtryck/Broschyr)
Fries, E. & Müller, D. 1856: Index seminum e messe anni 1855 ab Horto Upsaliensi oblatorum.
C.A. Leffler, Upsaliae


Kopplade växtnamn  som börjar på  R [4]
 R 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Ranunculus arvensis  L.
Ranunculus hederaceus  L.
Raphanus landra  DC.
Rumex acetosa ssp. thyrsiflorus  (Fingerh.) Hayek