Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Tunblad, B., Gränsbo, G. & Wikesjö, K. 1967: Trädgårdens växtskydd.
LTs förlag, Stockholm


Kopplade växtnamn  [3]
 B   C   S 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Botrytis cinerea  Pers. gråmögel
Chondrostereum purpureum  (Pers.) Pouzar
Stereum purpureum  Pers.