Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Pettersson, M.-L. & Åkesson, I. 1998: Växtskydd i trädgård.
Natur och Kultur/LTs förlag


Kopplade växtnamn  [1]
 B 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Botrytis cinerea  Pers.