Sök referens:   Författare   Titel   År  

(iSerie)
Ulvinen, T., Syrjänen, K. & Anttila, S. 2002: Suomen sammalet - levinneisyys, ekologia, uhanalaisuus.
560: Suomen Ympäristö, Suomen Ympäristö, 354, Suomen Ympäristökeskus, Helsinki

> > till huvudreferens Suomen Ympäristö
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=62751


Kopplade växtnamn  [149]
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   L   M   O   P   R   S   T 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Abietinella  Müll.Hal. ketohavusammalet
Abietinella abietina  (Hedw.) M.Fleisch. ketohavusammal
Amblystegium  Schimp. ritvasammalet
Amblystegium serpens  (Hedw.) Schimp. lehtoritvasammal
Atrichum  P.Beauv. myyränsammalet
Atrichum undulatum  (Hedw.) P.Beauv. isomyyränsammal
Aulacomnium  Schwägr. huopasammalet
Aulacomnium androgynum  (Hedw.) Schwägr. nuppihuopasammal
Aulacomnium palustre  (Hedw.) Schwägr. suonihuopasammal
Bartramia  Hedw. omenasammalet
Bartramia pomiformis  Hedw. kallio-omenasammal
Bazzania  Gray sahasammalet
Bazzania trilobata  (L.) Gray isosahasammal
Brachythecium  Schimp. suikerosammalet
Brachythecium albicans  (Hedw.) Schimp. ahosuikerosammal
Bryum  Hedw. hiirensammalet
Bryum argenteum  Hedw. hopeahiirensammal
Bryum capillare  Hedw. karvahiirensammal
Calliergon  (Sull.) Kindb. luhtakuirisammalet
Calliergon cordifolium  (Hedw.) Kindb. luhtakuirisammal
Calliergonella  Loeske luhtasammalet
Calliergonella cuspidata  (Hedw.) Loeske otaluhtasammal
Ceratodon  Brid. kulosammalet
Ceratodon purpureus  (Hedw.) Brid. metsäkulosammal
Climacium  F.Weber & D.Mohr palmusammalet
Climacium dendroides  (Hedw.) F.Weber & D.Mohr palmusammal
Ctenidium  (Schimp.) Mitt. höyhensammalet
Ctenidium molluscum  (Hedw.) Mitt. höyhensammal
Dicranella  (Müll.Hal.) Schimp. nukkasammalet
Dicranella cerviculata  (Hedw.) Schimp. ojanukkasammal
Dicranella heteromalla  (Hedw.) Schimp. törmänukkasammal
Dicranum  Hedw. kynsisammalet
Dicranum majus  Sm. isokynsisammal
Dicranum montanum  Hedw. pörrökynsisammal
Dicranum polysetum  Sw. kangaskynsisammal
Dicranum scoparium  Hedw. kivikynsisammal
Diplophyllum  (Dumort.) Dumort. kielisammalet
Diplophyllum albicans  (L.) Dumort. suonikielisammal
Drepanocladus  (Müll.Hal.) G.Roth luhtasirppisammalet
Eurhynchium  Schimp. nokkasammalet
Fissidens  Hedw. siipisammalet
Fissidens adianthoides  Hedw. lettosiipisammal
Fontinalis  Hedw. näkinsammalet
Fontinalis antipyretica  Hedw. isonäkinsammal
Frullania  Raddi karvesammalet
Frullania dilatata  (L.) Dumort. runkokarvesammal
Funaria  Hedw. nuotiosammalet
Funaria hygrometrica  Hedw. nuotiosammal
Grimmia  Hedw. kivisammalet
Grimmia pulvinata  (Hedw.) Sm. pieluskivisammal
Homalothecium  Schimp. kutrisammalet
Homalothecium sericeum  (Hedw.) Schimp. kivikutrisammal
Hylocomium  Schimp. metsäkerrossammalet
Hylocomium splendens  (Hedw.) Schimp. metsäkerrossammal
Hypnum  Hedw. kalliopalmikkosammalet
Hypnum cupressiforme  Hedw. kalliopalmikkosammal
Isothecium  Brid. häntäsammalet
Isothecium alopecuroides  (Dubois) Hedw. rotanhäntäsammal
Isothecium myosuroides  Brid. hiirenhäntäsammal
Jungermannia  L. korvasammalet
Lepidozia  (Dumort.) Dumort. haarusammalet
Lepidozia reptans  (L.) Dumort. haarusammal
Leptodictyum  (Schimp.) Warnst. saukonsammalet
Leptodictyum riparium  (Hedw.) Warnst. saukonsammal
Leucobryum  Hampe hohkasammalet
Leucobryum glaucum  (Hedw.) Schimp. hohkasammal
Lophocolea  (Dumort.) Dumort. limisammalet
Lophocolea heterophylla  (Schrad.) Dumort. lahoalvesammal, laholimisammal
Marchantia  L. keuhkosammalet
Marchantia polymorpha  L. keuhkosammal
Metzgeria  Raddi suikalesammalet
Metzgeria furcata  (L.) Dumort. suikalesammal
Mnium  Hedw. pystylehväsammalet
Mnium hornum  Hedw. soukkalehväsammal
Orthotrichum  Hedw. hiippasammalet
Orthotrichum affine  Brid. puistohiippasammal
Oxyrrhynchium hians  (Hedw.) Loeske rikkanokkasammal
Pellia  Raddi lapasammalet
Pellia epiphylla  (L.) Corda taskulapasammal
Philonotis  Brid. lähdesammalet
Philonotis fontana  (Hedw.) Brid. purolähdesammal
Plagiochila  (Dumort.) Dumort. kastesammalet
Plagiochila asplenioides  (L.) Dumort. sensu lato isokastesammal
Plagiomnium  T.J.Kop. metsälehväsammalet
Plagiomnium affine  (Blandow) T.J.Kop. lehtolehväsammal
Plagiomnium rostratum  (Schrad.) T.J.Kop. nokkalehväsammal
Plagiomnium undulatum  (Hedw.) T.J.Kop. poimulehväsammal
Plagiothecium  Schimp. laakasammalet
Plagiothecium denticulatum  (Hedw.) Schimp. kivilaakasammal
Plagiothecium undulatum  (Hedw.) Schimp. poimulaakasammal
Platygyrium  Schimp. näädänsammalet
Platygyrium repens  (Brid.) Schimp. näädänsammal
Pleurozium  Mitt. seinäsammalet
Pleurozium schreberi  (Brid.) Mitt. seinäsammal
Pohlia  Hedw. varstasammalet
Pohlia cruda  (Hedw.) Lindb. hohtovarstasammal
Pohlia nutans  (Hedw.) Lindb. nuokkuvarstasammal
Polytrichastrum  G.L.Sm. vuorikarhunsammalet
Polytrichastrum formosum  (Hedw.) G.L.Sm. lehtokarhunsammal
Polytrichastrum longisetum  (Brid.) G.L.Sm. kytökarhunsammal
Polytrichum  Hedw. korpikarhunsammalet
Polytrichum commune  Hedw. korpikarhunsammal
Polytrichum juniperinum  Hedw. kangaskarhunsammal
Polytrichum piliferum  Hedw. karvakarhunsammal
Polytrichum strictum  Brid. rämekarhunsammal
Porella  L. punossammalet
Pseudoscleropodium  (Limpr.) M.Fleisch. lammassammalet
Pseudoscleropodium purum  (Hedw.) M.Fleisch. lammassammal
Ptilidium  Nees korallisammalet
Ptilidium ciliare  (L.) Hampe isokorallisammal
Ptilium  (Sull.) De Not. sulkasammalet
Ptilium crista-castrensis  (Hedw.) De Not. sulkasammal
Racomitrium  Brid. tierasammalet
Racomitrium lanuginosum  (Hedw.) Brid. kalliotierasammal
Reboulia  Raddi lastusammalet
Reboulia hemisphaerica  (L.) Raddi lastusammal
Rhizomnium  (Broth.) T.J.Kop. lähdelehväsammalet
Rhizomnium punctatum  (Hedw.) T.J.Kop. kilpilehväsammal
Rhodobryum  (Schimp.) Limpr. ruusukesammalet
Rhodobryum roseum  (Hedw.) Limpr. lehtoruusukesammal
Rhytidiadelphus  (Limpr.) Warnst. liekosammalet
Rhytidiadelphus squarrosus  (Hedw.) Warnst. niittyliekosammal
Rhytidiadelphus triquetrus  (Hedw.) Warnst. metsäliekosammal
Riccia  L. hankasammalet
Riccia fluitans  L. kelluhankasammal
Ricciocarpos natans  (L.) Corda sorsansammal
Sanionia  Loeske kamppisammalet
Sanionia uncinata  (Hedw.) Loeske metsäkamppisammal
Scapania  (Dumort.) Dumort. kinnassammalet
Scapania nemorea  (L.) Grolle lehtokinnassammal
Schistidium  Bruch & Schimp. paasisammalet
Schistidium apocarpum  (Hedw.) Bruch & Schimp. rauniopaasisammal
Sphagnum  L. rahkasammalet
Sphagnum fuscum  (Schimp.) H.Klinggr. ruskorahkasammal
Sphagnum magellanicum  Brid. punarahkasammal
Sphagnum palustre  L. etelänrahkasammal
Sphagnum papillosum  Lindb. kalvakkarahkasammal
Sphagnum rubellum  Wilson rusorahkasammal
Syntrichia  Brid. partasammalet
Syntrichia ruralis  (Hedw.) F.Weber & D.Mohr ketopartasammal
Taxiphyllum  M.Fleisch. kimmelsammalet
Tetraphis  Hedw. lahosammalet
Tetraphis pellucida  Hedw. lahosammal
Thuidium  Schimp. lehtohavusammalet
Thuidium recognitum  (Hedw.) Lindb. niittyhavusammal
Thuidium tamariscinum  (Hedw.) Schimp. lehtohavusammal
Tortula  Hedw. savikkolapiosammalet
Tortula muralis  Hedw. muurilapiosammal, muuripartasammal
Tortula subulata  Hedw. etelänlapiosammal, etelänpartasammal