Sök referens:   Författare   Titel   År  

(iSerie)
Niemelä, T. 2005: Käävät, puiden sienet.
13: Norrlinia, Norrlinia, 320, Botanical Museum, Finnish Museum of Natural History, Helsinki

> > till huvudreferens Norrlinia


Kopplade växtnamn  [29]
 A   B   F   G   H   I   P   T 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Albatrellus  Gray lampaankäävät
Albatrellus confluens  (Alb. & Schwein.) Kotl. & Pouzar typäskääpä
Albatrellus ovinus  (Schaeff.) Kotl. & Pouzar lampaankääpä
Boletopsis  Fayod sudenkäävät
Boletopsis grisea  (Peck) Bondartsev & Singer sudenkääpä
Fomes  (Fr.) Fr. taulakäävät
Fomes fomentarius  (L.) Fr. taulakääpä
Fomitopsis  P.Karst. kantokäävät
Fomitopsis pinicola  (Sw.) P.Karst. kantokääpä
Ganoderma  P.Karst. lattakäävät
Ganoderma lucidum  (Curtis) P.Karst. lakkakääpä
Grifola  Gray koppelokäävät
Grifola frondosa  (Dicks.) Gray koppelokääpä
Hapalopilus  P.Karst. okrakäävät
Hapalopilus rutilans  (Pers.) P.Karst. okrakääpä
Haploporus  Singer tuoksukäävät
Haploporus odorus  (Sommerf.) Bondartsev & Singer raidantuoksukääpä
Inonotus  P.Karst. lepänkäävät
Inonotus obliquus  (Fr.) Pilát pakurikääpä
Inonotus radiatus  (Sowerby) P.Karst. lepänkääpä
Ischnoderma  P.Karst. tervakäävät
Ischnoderma benzoinum  (Wahlenb.) P.Karst. tervakääpä
Phaeolus  (Pat.) Pat. karhunkäävät
Phaeolus schweinitzii  (Fr.) Pat. karhunkääpä
Piptoporus  P.Karst. pökkelökäävät
Piptoporus betulinus  (Bull.) P.Karst. pökkelökääpä
Polyporus umbellatus  (Pers.) Fr. viuhkokääpä
Trametes  Fr. vyökäävät
Trametes versicolor  (L.) Pilát silkkivyökääpä