Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Krok, T.O.B.N. & Almquist, S 1905: Svensk flora för skolor. I. Fanerogamer.
10:e uppl, Beijers Bokförlagsaktiebolag, Stockholm


Kopplade växtnamn  [78]
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   L   N   O   P   R   S   T   U   V 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Amaranthaceae   mållväxter
Amentaceae   hängeväxter
Apiaceae   flockblomstriga
Araceae   missneväxter
Aristolochiaceae  
Aroideae  
Asperifoliae  
Bicornes  
Boraginaceae   strävbladiga
Calamariae  
Campanulaceae   klockväxter
Caryophylleae  
Celastrineae  
Cisteae  
Coniferae   barrträd
Contortae   vridblommiga
Convolvulaceae   vindeväxter
Corneae  
Crassulaceae   fetbladsväxter
Dipsaceae   väddväxter
Droseraceae   flugfångare
Drosereae  
Elaeagneae  
Elatineae  
Ensatae  
Fluviales  
Gramina  
Gruinales  
Halorageae  
Hydrocharideae  
Hydrocharitaceae   dybladsväxter
Hypericeae  
Iridaceae   svärdsliljeväxter
Juncaceae   tågväxter
Junceae  
Lamiaceae   kransblommiga
Lentibulariaceae   fångsporrar
Lentibularieae  
Liliaceae   liljeväxter
Lorantheae  
Lythrarieae  
Nymphaeaceae   näckrosväxter
Nymphaeeae  
Oleaceae   ligusterväxter
Oleraceae  
Onagraceae   travväxter
Onagrarieae  
Orchidaceae   orkidéer
Orchideae  
Personatae  
Plantaginaceae   grobladsväxter, lejongapsväxter
Plumbagineae  
Polygaleae  
Polygonaceae   syreväxter
Potamogetonaceae   nateväxter
Primulaceae   viveväxter
Ranunculaceae   smörblomväxter
Rhamneae  
Rubiaceae   mårväxter
Sarmentaceae  
Saxifrageae  
Scabridae  
Sepiariae  
Siliquosae  
Solanaceae   tobaksväxter
Solaneae  
Succulentae  
Tamaricineae  
Thymelaeaceae  
Tricoccae  
Tripetaloideae  
Typhaceae   kaveldunsväxter
Typhoideae  
Umbellatae  
Urticaceae   nässelväxter
Vaginales  
Verticillatae  
Violaceae