Sök referens:   Författare   Titel   År  

(iSerie)
Vitikainen, O., Ahti, T., Kuusinen, M., Lommi, S. & Ulvinen, T. 1997: Checklist of lichens and allied fungi of Finland.
6: Norrlinia, Norrlinia, 123, Botanical Museum, Finnish Museum of Natural History, Helsinki

> > till huvudreferens Norrlinia


Kopplade växtnamn  [42]
 B   C   E   H   L   O   P   S   U   V   X 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Bryoria  Brodo & D.Hawksw. tummalupot
Bryoria fuscescens  (Gyeln.) Brodo & D.Hawksw. tummaluppo
Cetraria  Ach. hirvenjäkälät
Cladonia  P.Browne torvijäkälät
Cladonia arbuscula  (Wallr.) Flot. valkoporonjäkälä
Cladonia coccifera  (L.) Willd. punatorvijäkälä
Cladonia rangiferina  (L.) F.H.Wigg. harmaaporonjäkälä
Cladonia stellaris  (Opiz) Pouzar & Vezda palleroporonjäkälä
Evernia  Ach. hankajäkälät
Evernia prunastri  (L.) Ach. valkohankajäkälä
Hypogymnia  (Nyl.) Nyl. paisukarpeet
Hypogymnia physodes  (L.) Nyl. sormipaisukarve
Lasallia  Mérat kuhmujäkälät
Lasallia pustulata  (L.) Mérat kuhmujäkälä
Letharia  (Th.Fr.) Zahlbr. takkujäkälät
Letharia vulpina  (L.) Hue takkujäkälä
Lobaria  (Schreb.) Hoffm. keuhkojäkälät
Lobaria pulmonaria  (L.) Hoffm. raidankeuhkojäkälä
Ochrolechia  A.Massal. kermajäkälät
Ochrolechia tartarea  (L.) A.Massal. kalliokermajäkälä
Ophioparma  Norman rokkojäkälät
Ophioparma ventosa  (L.) Norman tuulirokkojäkälä
Parmelia  Ach. isokarpeet
Parmelia saxatilis  (L.) Ach. kallioisokarve
Parmelia sulcata  Taylor raidanisokarve
Peltigera  Willd. nahkajäkälät
Peltigera aphthosa  (L.) Willd. pilkkunahkajäkälä
Peltigera canina  (L.) Willd. huopanahkajäkälä
Pertusaria  DC. laikkajäkälät
Pertusaria amara  (Ach.) Nyl. karvaslaikkajäkälä
Pseudevernia  Zopf hankakarpeet
Pseudevernia furfuracea  (L.) Zopf hankakarve
Stereocaulon  Hoffm. tinajäkälät
Umbilicaria  Hoffm. napajäkälät
Umbilicaria deusta  (L.) Baumg. karstanapajäkälä
Usnea  Adans. naavat
Usnea barbata  (L.) F.H.Wigg. sensu lato partanaava
Vulpicida  J.-E.Mattsson & M.J.Lai keltaröyhelöt
Vulpicida juniperinus  (L.) J.-E.Mattsson & M.J.Lai katajanröyhelö
Xanthoria  (Fr.) Th.Fr. keltajäkälät
Xanthoria candelaria  (L.) Th.Fr. seinäkeltajäkälä
Xanthoria parietina  (L.) Th.Fr. haavankeltajäkälä