Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Bolin, P. 1928: De svenska gräsen. Deras botaniska karaktärer samt deras praktiska värde och användning.
2:e uppl, A.-B. Magn. Bergvalls förlag


Kopplade växtnamn  [84]
 A   B   C   D   F   G   H   L   N   P   S   T 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Agropyron junceum  auct. non (L.) P.Beauv.
Agrostis alba  auct. non L.
Agrostis canina  L. brunven, hundven A  V 
Agrostis capillaris  L. allmän ven, fioringräs, rödven
Agrostis stolonifera  L. fioringräs, krypven, vitven A  V 
Agrostis tenuis  Sibth.
Agrostis vulgaris  With.
Aira cespitosa  L.
Aira flexuosa  L.
Alopecurus geniculatus  L. knäkavle, kärrkavle A  V 
Alopecurus pratensis  L. råggräs, rävsvans, ängskavle A  V 
Ammophila arenaria  (L.) Link marehalm, sandmare A  V 
Arrhenatherum avenaceum  P.Beauv.
Arrhenatherum elatius  (L.) J. & C.Presl franskt rajgräs, knylhavre A  V 
Arundo phragmites  L.
Avena elatior  L.
Avena flavescens  L.
Avena strigosa  Schreb. purrhavre A  V 
Avenella flexuosa  (L.) Drejer krustada, kruståtel
Baldingera arundinacea  (L.) Dumort.
Bromus arvensis  L. renlosta, åkerlosta A  V 
Bromus arvensis 'Pyramid'  
Bromus erectus  Huds. raklosta A  V 
Bromus inermis  Leyss. foderlosta, svingellosta A  K  V 
Bromus secalinus  L. gasse, gåshavre, råglosta, svingel A  V 
Bromus tectorum  L. taklosta A  V 
Carex acuta  L. starrhö A  V 
Carex ampullacea  Gooden.
Carex aquatilis  Wahlenb. starrhö A  V 
Carex goodenowii  J.Gay
Carex nigra  (L.) Reichard
Carex rostrata  Stokes starrhö
Carex vesicaria  L. starrhö A  V 
Cynosurus cristatus  L. A  V 
Dactylis glomerata  L. hundäxing A  V 
Dactylis glomerata 'Skandia'  
Dactylis glomerata 'Tardus'  
Deschampsia cespitosa  (L.) P.Beauv. bunke, tuvtada, tuvtåtel A  V 
Deschampsia flexuosa  (L.) Trin. A  V 
Festuca arundinacea  Schreb. rörsvingel, strandsvingel A  V 
Festuca brevipila  R.Tracey
Festuca elatior  auct. non L.
Festuca littoralis  Wahlenb. non Labill.
Festuca ovina  L. fårgräs, fårsvingel A  V 
Festuca ovina var. duriuscula  auct. non (L.) K.Koch
Festuca pratensis  Huds. ängssvingel A  V 
Festuca rubra  L. rödsvingel A  V 
Festuca trachyphylla  (Hack.) R.P.Murray hårdsvingel
Glyceria aquatica  (L.) Wahlb. non (L.) J.Presl & C.Presl
Glyceria fluitans  (L.) R.Br. flottgräs, gåsgräs, mannagryne, mannagräs, svinsvingel A  V 
Glyceria maxima  (Hartm.) Holmb. jättegryne, jättegröe, kasevia A  V 
Glyceria notata  Chevall. dikesgryne, äkta mannagräs A  V 
Glyceria plicata  (Fr.) Fr.
Holcus lanatus  L. luddtåtel A  V 
Leymus arenarius  (L.) Hochst. sandelm, sandråg, strandråg A  V 
Lolium italicum  A.Braun
Lolium multiflorum  Lam. borstrepe, italienskt rajgräs A  V 
Lolium perenne  L. engelskt rajgräs, renrepe, vanligt rajgräs A  V 
Lolium perenne var. aristatum  Vitman
Lolium perenne 'Jäders'  
Lolium perenne (Vallgräs-Gruppen) 'Viktoria'  
Nardus stricta  L. borstgräs, stagg A  V 
Phalaris arundinacea  L. flengräs, rörflen A  V 
Phalaris arundinacea var. picta  L.
Phalaris arundinacea 'Picta'   bandgräs
Phleum alpinum  L. fjällkampe A  V 
Phleum pratense  L. timotej, ängskampe A  V 
Phleum pratense 'Gloria'  
Phleum pratense 'Kämpe'  
Phleum pratense 'Primus'  
Phragmites australis  (Cav.) Steud. bladvass, rörvass
Phragmites communis  Trin.
Poa alpina  L. fjällgröe A  V 
Poa aquatica  L.
Poa palustris  L. höstgröe, sengröe A  V 
Poa pratensis  L. ängsgröe A  V 
Poa serotina  Ehrh.
Poa trivialis  L. betesgröe, kärrgröe A  V 
Puccinellia maritima  (Huds.) Parl. A  V 
Schedonorus erectus  (Huds.) Fr.
Schedonorus inermis  (Leyss.) P.Beauv.
Schedonorus tectorum  (L.) Fr.
Thinopyrum junceiforme  (Á.Löve & D.Löve) Á.Löve strandvete
Trisetum flavescens  (L.) P.Beauv. gul havreäxing, gullhavre A  V